Scientific Online Resource System

Social Medicine

Веков, T.

 • No 1 (2015) - Medication supplies
  Планиране и въвеждане на оценката на здравни технологии и лекарствени терапии в България
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 2 (2016) - New books
  Добри практики за оценка на здравни технологии
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 1 (2017) - Epidemiology
  Захарен диабет - заболеваемост и икономическа тежест
  Abstract

Font Size


|