Scientific Online Resource System

Social Medicine

Kаранешева, T.

  • No 2 (2015) - Social medicine
    Фактори, които оказват влияние за приемане на поведения за промоция на здраве
    Abstract  PDF (Bulgarian)
  • No 1 (2016) - Informatics
    Потенциалът на интернет като канал за здравна комуникация
    Abstract  PDF (Bulgarian)

Font Size


|