Scientific Online Resource System

Social Medicine

Kостадинова, T.

 • No 1 (2015) - Social medicine
  Потребности от интегрирани грижи на пациентите с хронични заболявания в община Разград
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 1 (2015) - Social medicine
  Добри практики за интегрирани грижи в областта на кардиологията и кардиохирургията
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 1 (2015) - Social medicine
  Удовлетвореност на чуждестранните туристи от услугата „Здравен туризъм` в регион Варна
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 4 (2015) - Healthcare management
  Модели за интегрирани грижи при пациенти с артроза в Канада
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 4 (2015) - Healthcare management
  Удовлетвореност на пациентите от лабораторните услуги в извънболничната помощ в Североизточна България
  Abstract  PDF (Bulgarian)
 • No 2 (2016) - Healthcare management
  Удовлетвореност от работата на кинезитерапевта - едно съвременно изследване
  Abstract

Font Size


|