Scientific Online Resource System

Social Medicine

 
Issue Title
 
No 3/4 (2016) Проучване и анализ за приложимост на критерии за регулация на броя на аптеките във фармацевтичното законодателство Abstract   PDF (Bulgarian)
Хр. Бургазлиев, И. Гетов, E. Христов, Зл. Димитрова
 
No 4 (2015) Проучване на качеството на живот при пациенти със следрезекционни протези на горната челюст Abstract   PDF (Bulgarian)
И. Герджиков, M. Димова
 
No 3/4 (2018) Проучване на нагласата на гражданите за употреба на растителни хранителни добавки в България Abstract   PDF (Bulgarian)
Вл. Бачев, И. Янева
 
No 2-3 (2017) Проучване на нагласите сред работодателите във фармацевтичния сектор относно съответствието на подготовката на магистър-фармацевтите във висшето образование с изискванията на пазара на труда Abstract   PDF (Bulgarian)
T. Найденов, Д. Павлов, Д. Иванова, A. Kерековска, И. Гетов
 
No 3/4 (2018) Проф. Здравко Богданов на 90 години Abstract   PDF (Bulgarian)
списание Социална медицина
 
No 1 (2015) Проф. Минчо Георгиев Атанасов на 70 години Abstract   PDF (Bulgarian)
СМ Редколегията на списание „Социална медицина”
 
No 3/4 (2018) Професионални и социални аспекти на продължителната акушерска грижа Abstract   PDF (Bulgarian)
T. Eвтимова
 
No 1 (2014) Професионално-поведенчески профил на общопрактикуващите лекари (Етометрична характеристика на ОПЛ) Abstract   PDF
Н. Иванова, Д. Димитрова, Л. Kиров
 
No 1 (2018) Психично здраве: концепции, детерминанти и интервенции Abstract   PDF (Bulgarian)
Ив. Попов
 
No 3/4 (2018) Психосоциален риск за здравето при работа - метод за оценка Abstract   PDF (Bulgarian)
Б. Ценова
 
No 1 (2014) Първа конференция по персонализирана медицина в България Details   PDF
Ж. Kоева
 
No 1 (2015) Първият опит за реформа на социалистическото здравеопазване Abstract   PDF (Bulgarian)
Л. Kалайджиева, М. Георгиев, П. Цонов
 
No 2-3 (2017) Развитие на българското законодателство в областта на регулацията на дейността на аптеките за периода 1903-2016 г. Abstract   PDF (Bulgarian)
Хр. Бургазлиев, Eвг. Григоров, Зл. Димитрова, Л. Бургазлиева
 
No 2-3 (2017) Развитие на фармакоикономиката в България Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Христов, Зл. Димитрова, И. Първова, С. Oгнянов, Ц. Делийски
 
No 3/4 (2018) Развитие на човешките ресурси в здравеопазването - измерение и предизвикателства Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Владимирова, Н. Данова, Пл. Димитров
 
No 2 (2018) Различия и неравенства в здравето при лицата с различна степен на увреждания Abstract   PDF (Bulgarian)
Б. Ивков
 
No 4 (2017) Различия и неравенства в здравето при лицата със и лицата без увреждания Abstract   PDF (Bulgarian)
Б. Ивков
 
No 3/4 (2018) Разстоянието между мечти и реалност се нарича действие или какво е да бъдеш сред първите жени фармацевти в България? Abstract   PDF (Bulgarian)
С. Стоянова, E. Христов, K. Aндреевска, Ц. Делийски, С. Oгнянов, З. Димитрова, Х. Бургазлиев
 
No 1 (2017) Разходи за здраве от джоба на домакинствата в България за болнично лечение Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Попиванов, Б. Ивков, З. Tонева, Д. Драганов
 
No 2 (2016) Разходи за здраве от джоба на домакинствата в България (първо съобщение) Abstract   PDF (Bulgarian)
Б. Ивков, П. Попиванов, Д. Драганов, З. Tонева
 
No 1 (2017) Разходи за здраве от джоба на домакинствата на възрастни хора в България Abstract   PDF (Bulgarian)
Др. Драганов
 
No 2 (2018) Рак на гърдата и борбата с него през 21 век - Една от осем - 101 въпроса, които жените задават Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Христов
 
No 1 (2014) Ранжиране на риска, свързан с факторите, влияещи на преживяемостта на оперираните със синхронни чернодробни метастази от колоректален карцином Abstract   PDF
И. Василевски, И. Tакоров, E. Oдисеева, Н. Владов
 
No 2 (2019) РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ – ДЕТЕРМИНАНТА НА ЗДРАВЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО Е. И. Вълчева EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT - A DETERMINANT OF HEALTH AND QUALITY OF LIFE IN THE MODERN SOCIETY E.I. Valtcheva Abstract   PDF (Bulgarian)
Екатерина Вълчева
 
No 3 (2014) Регионални неравенства в смъртността в България Abstract   PDF
В. Aтанасова
 
326 - 350 of 418 Items << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> 

Font Size


|