Scientific Online Resource System

Social Medicine

 
Issue Title
 
No 2 (2014) Регионални различия в застарянетo на българското население Abstract   PDF
С. Aлександрова-Янкуловска, Г. Грънчарова
 
No 1 (2017) Резултати от проведената в България гражданска консултация за готовността и отговора в случай на епидемии и пандемии (първо съобщение) Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Димитрова, A. Kурчатова, T. Георгиева, A. Минкова, E. Насева, M. Kожухарова
 
No 2 (2014) Роля на значимите други за групирането на рискови поведения при редовно употребяващи алкохол юноши Abstract   PDF
Г. Чамова
 
No 4 (2017) Роля на фактори на средата при дълголетие Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Михайлова, В. Дамянова, Л. Балабански, Д. Сербезов, O. Aнтонова, С. Kарачанак-Янкова, Д. Нешева, З. Хамуде, Р. Станева, Др. Николова, С. Хаджидекова, Др. Tончева
 
No 3/4 (2018) Роля на фармацевта за подобряване на контрола на брохиалната астма Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Бочева, Хр. Лебанов
 
No 4 (2014) Роля на частно практикуващия лекар по дентална медицина за осигуряване на дентална помощ за деца и ученици Details   PDF (Bulgarian)
Дж. Грозданова
 
No 3/4 (2016) Ролята на музеите по история на медицината за професионалното възпитание на студентите в медицинските университети Details   PDF (Bulgarian)
С. Бекярова, Н. Фесчиева
 
No 3/4 (2018) Свидетелят (разказ) Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Давидова
 
No 1 (2014) Сериозно за ползата и вредата от здравната информация в интернет Abstract   PDF
И. Ватахов
 
No 4 (2017) Случаят Серджио Канаверо - неосъществен експеримент. Етичен поглед Abstract   PDF (Bulgarian)
Aт. Aнов
 
No 1 (2014) Сляпо единство или осъзнато зачитане на различията? Details   PDF
Л. Kиров
 
No 2 (2014) Смъртност от сърдечно-съдови заболявания в периода 1990-2012 г. Details   PDF
K. Панайотов, Kр. Дикова, М. Вичев
 
No 4 (2017) Социален капитал в общността - необходимо условие за развитие на здравеопазването Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Ванкова
 
No 3 (2014) Социалното инженерство - заплаха за сигурността на информационните ресурси Details   PDF
Ю. Kаракънева
 
No 3 (2015) сп. Социална медицина Details   PDF (Bulgarian)
сп. Социална медицина сп. Социална медицина
 
No 4 (2014) списание "Социална медицина" Details   PDF (Bulgarian)
списание списание “Социална медиц
 
No 1 (2015) списание "Социална медицина" Details   PDF (Bulgarian)
Социална медицина CM
 
No 3/4 (2016) списание Социална медицина Details   PDF (Bulgarian)
списание Социална мед списание Социална медицина
 
No 4 (2017) списание "Социална медицина" Details   PDF (Bulgarian)
списание Социална медицина
 
No 2 (2018) списание Социална медицина Details   PDF (Bulgarian)
списание Социална медицина
 
No 3/4 (2018) списание Социална медицина Details   PDF (Bulgarian)
трета корица
 
No 4 (2017) Спомен за Христан Abstract   PDF (Bulgarian)
списание „Социална медицина”
 
No 1 (2018) Спомени за проф. д-р Колю Гаргов Abstract   PDF (Bulgarian)
Л. Иванов
 
No 3/4 (2018) Сравнителен анализ на нагласите на бизнес-оператори и потребители относно въвеждането на данък `вредни храни` Abstract   PDF (Bulgarian)
Я. Tошкова, Цв. Tърпоманова, Д. Янчев, M. Пенкова
 
No 2-3 (2017) Статут и комтепентност на националните лекарствени агенции в ЕС Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Гергова, A. Стоименова, Св. Спиров, В. Гетова
 
351 - 375 of 418 Items << < 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> 

Font Size


|