Scientific Online Resource System

Social Medicine

 
Issue Title
 
No 2 (2015) Изследване на контингент студенти в онлайн форма на обучение Abstract   PDF (Bulgarian)
O. Kалмикова, A. Черепанов
 
No 2 (2015) Информираност на лекарите по дентална медицина и зъботехниците в гр. Варна относно употребата на видовете системи за отливане на работни модели Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Пенева, С. Tончева
 
No 2 (2015) Българска топ иновация - 2015 г. Късче от родно съкровище дарява здраве по света Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Шипочлиева
 
No 2 (2015) Деветото издание на Българските фармацевтични дни - 2015 г. приключи Details   PDF (Bulgarian)
Социална ме Социална медицина
 
No 2 (2015) Лекарски грешки и деонтология Abstract   PDF (Bulgarian)
д. Радойнова
 
No 2 (2015) МБАЛ-Пазарджик и здравеопазването в Пазарджик - история и настояще Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Пишмишева
 
No 2 (2015) Пловдивски медицински университет на 70 години Details   PDF (Bulgarian)
Д. Вучев
 
No 2 (2015) Чл. кор. проф. д-р Петър Николов - 120-годишен юбилей Details   PDF (Bulgarian)
Д. Вучев
 
No 2 (2015) Стоянка Кендерова „Болници за бедни и преселници в Дунавския вилает` Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Йорданова
 
No 2 (2015) Архивна снимка Details   PDF (Bulgarian)
П. Цонов
 
No 2 (2015) Изграждане на национален регистър на болните от захарен диабет Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Чаръкчиев, С. Захариева, Г. Aнгелова, Св. Бойчева, Ж. Aнгелов, П. Маринова, Г. Ненчовска, Л. Манева, A. Величков, Г. Петрова, K. Kоприварова, И. Стоева, М. Боянов, Р. Савова, Р. Радев, Л. Стойкова-Чорбанова, E. Tашева, П. Денчева, E. Фотева, K. Славчева, Б. Стоянов, A. Стоев, С. Aлексиева, E. Kотова, И. Kовачева, T. Tомов
 
No 3 (2015) НЦОЗА - стожер на общественото здраве (исторически аспекти) Details   PDF (Bulgarian)
Хр. Хинков
 
No 3 (2015) Обществено здраве и национална сигурност: някои съвременни аспекти на извънредните ситуации в общественото здраве Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Гончев
 
No 3 (2015) Интегрирана система за подобряване и опазване на общественото здраве в Англия Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Kирова
 
No 3 (2015) Училищната среда като социален фактор, моделиращ агресивното поведение на учениците Abstract   PDF (Bulgarian)
A. Мерджанова, A. Радева, Цв. Tърпоманова
 
No 3 (2015) Проучване на телодържанието на деца в предучилищна възраст Abstract   PDF (Bulgarian)
с. Филкова, Н. Ушева
 
No 3 (2015) Почина проф. д-р Стефан Несторов Гладилов (1944-2015 г.) Details   PDF (Bulgarian)
от Редколегията от Редколегията на сп. “Социална медицина”
 
No 3 (2015) Проблемите на ТЕЛК и потребностите на човека с инвалидност - анализ на ситуацията Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Манчева
 
No 3 (2015) Влияние на професионалната среда върху мотивацията и поведението на общопрактикуващите лекари в България Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Иванова, Л. Kиров
 
No 3 (2015) Стрес при обучението по медицина Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Георгиева, Л. Георгиева, Ш. Халил
 
No 3 (2015) Онкологичната болка - един нерешен медико-социален проблем Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Йорданов, С. Aлександрова-Янкуловска, Г. Грънчарова
 
No 3 (2015) Д-р Владимир Калайджиев - човек, организатор, хуманист Details   PDF (Bulgarian)
Здр. Богданов
 
No 3 (2015) Изграждане на примерен мониторинг план за клинично изпитване, използващо `мониторинг, основан на оценка на риска` като метод за контрол на качеството Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Бекирска, Л. Богданова, И. Гетов
 
No 3 (2015) Прекласифициране на лекарствени продукти - поява и развитие на концепцията Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Белчева, E. Григоров, И. Гетов
 
No 3 (2015) По някои въпроси относно обстоятелствата, изключващи наказателната и административно-наказателната отговорност на лекаря Details   PDF (Bulgarian)
M. Вълканова
 
26 - 50 of 417 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Font Size


|