Scientific Online Resource System

Social Medicine

 
Issue Title
 
No 3 (2015) За началото на стопанската сметка в хигиенно-епидемиологичната система Details   PDF (Bulgarian)
M. Чукчуков
 
No 3 (2015) История на обучението по превантивна медицина в Европа през първата половина на XX век Details   PDF (Bulgarian)
С. Бекярова, K. Докова, Н. Фесчиева
 
No 3 (2015) Почина проф. д-р Никола Запрянов Details   PDF (Bulgarian)
от Редколегията от Редколегията на сп. “Социална медицина”
 
No 3 (2015) Доц. Мирчо Вуков навърши 70 години Details   PDF (Bulgarian)
от Редколегията от Редколегията на сп. “Социална медицина”
 
No 4 (2015) списание "Социална медицина" Details   PDF (Bulgarian)
Социална ме Социална медицина
 
No 4 (2015) Нобелови премии по медицина за 2015 година Details   PDF (Bulgarian)
Д. Вучев, K. Aничина
 
No 4 (2015) Неравенства в осигуреността на здравеопазването с ресурси Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Делчева
 
No 4 (2015) Нагласи за профилактика на онкологични заболявания сред жените в България Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Джафер, K. Докова
 
No 4 (2015) Психосоциални фактори и стрес при българските учители Abstract   PDF (Bulgarian)
Б. Ценова, K. Вангелова, E. Пенчева, E. Пенчева
 
No 4 (2015) Социална значимост на психическите и физическите промени при пациентите с онкологични заболявания в устната кухина Abstract   PDF (Bulgarian)
И. Герджиков, M. Димова Димова
 
No 1 (2016) сп. Социална медицина Details   PDF (Bulgarian)
сп. Социална медицина сп. Социална медицина
 
No 1 (2016) Нови аспекти в политиката по хранене на Eвропейско и национално ниво Details   PDF (Bulgarian)
В. Дулева
 
No 1 (2016) Приложение на Nutrition day в медицинската практика Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Попова, Б. Страхилова
 
No 1 (2016) Храненето и безопасността на храните днес като проблем на общественото здравеопазване Abstract   PDF (Bulgarian)
Р. Eникова, M. Стойновска, В. Бирданова, Цв. Димитров, Цв. Виткова
 
No 1 (2016) Оценката на риска при химическата безопасност на храните - праг на токсикологическа значимост Abstract   PDF (Bulgarian)
Р. Вачкова-Петрова
 
No 1 (2016) Социални епигенетични модулатори на модела на хранене Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Марков, Д. Марков, A. Воденичарова, Д. Байкова
 
No 1 (2016) България с награда за клинична етика за 2016 г. - проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, дмн Abstract   PDF (Bulgarian)
С. Aлександрова-Янкуловска
 
No 1 (2016) Клинична етична консултация Abstract   PDF (Bulgarian)
С. Aлександрова-Янкуловска
 
No 1 (2016) Регистър на първичните имунни дефицити в България и създаване на експертни центрове Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Наумова, M. Балева, M. Мурджева, Н. Гешева
 
No 1 (2016) Корелация между социалния статус и преждевременната загуба на временни зъби Abstract   PDF (Bulgarian)
Р. Aндреева
 
No 1 (2016) Разработване и прилагане на IT решение -логическа архитектура и бази данни в Национален регистър за пациенти с редки болести Abstract   PDF (Bulgarian)
Р. Петкова, Й. Aрнаудов, A. Иванова
 
No 1 (2016) Потенциалът на интернет като канал за здравна комуникация Abstract   PDF (Bulgarian)
T. Kаранешева
 
No 1 (2016) Управление на качеството на здравните услуги с мениджърския инструментариум на EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT - EXCELLENCE MODEL и системите за болнична акредитация. Инициативи за съгласуваност между системите за управление на качеството на зд Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Пенков
 
No 1 (2016) Фундаментални разлики между здравния и класическия мениджмънт Abstract   PDF (Bulgarian)
A. Жеков
 
No 1 (2016) Европейската перспектива за кинезитерапията в общественото здраве и българските реалности Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Ненова
 
51 - 75 of 417 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Font Size


|