Scientific Online Resource System

Social Medicine

 
Issue Title
 
No 1 (2016) Недееспособността в законите - от Юстиниан до наши дни Details   PDF (Bulgarian)
A. Джорджанова, П. Манчева
 
No 1 (2016) Българската медицина в Средновековието Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Георгиев
 
No 1 (2016) Списание „Социална медицина` Details   PDF (Bulgarian)
сп. Социална медицина от Редколегията на сп. “Социална медицина”
 
No 2 (2016) списание "Социална медицина" Details   PDF (Bulgarian)
Социална ме списание Социална медицина
 
No 2 (2016) Актуални данни, свързани с наркотици в България за 2014 г. Abstract   PDF (Bulgarian)
списание Социална медицина
 
No 2 (2016) Европейски доклад за наркотиците - 2016 г. Abstract   PDF (Bulgarian)
списание Социална медицина
 
No 2 (2016) Коментар върху Европейския доклад за наркотиците - 2016 г. Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Василев
 
No 2 (2016) Нови психоактивни вещества Abstract   PDF (Bulgarian)
Й. Стойнева
 
No 2 (2016) Превенция на употребата на наркотични вещества в България Abstract   PDF (Bulgarian)
A. Банчева
 
No 2 (2016) Лечение във връзка с употребата на наркотици в България Abstract   PDF (Bulgarian)
A. Панайотов
 
No 2 (2016) Смъртност, свързана с употребата на наркотици Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Шопов
 
No 2 (2016) Изследване за алкохолната употреба при юноши Details   PDF (Bulgarian)
Ю. Маринова
 
No 2 (2016) Тромбоза на порталната вена - клинични случаи и подходи в лечението в условията на медицинската практика Abstract   PDF (Bulgarian)
И. Василевски, В. Михайлов, И. Tакоров, Ц. Луканова, M. Симонова, Н. Владов
 
No 2 (2016) Връзка между психосоциалните интервенции и ефективността на програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти Abstract   PDF (Bulgarian)
Цв. Tърпоманова, Цв. Райчева
 
No 2 (2016) Управление на качеството на здравните услуги с мениджърския инстументариум на ISO 9001:2008 и цикъла на Deming Details   PDF (Bulgarian)
M. Пенков
 
No 2 (2016) Удовлетвореност от работата на кинезитерапевта - едно съвременно изследване Abstract
Г. Ненова, П. Манчева, T. Kостадинова
 
No 2 (2016) Добри практики за оценка на здравни технологии Abstract   PDF (Bulgarian)
T. Веков, П. Салчев, Сл. Джамбазов
 
No 2 (2016) Програма СИНДИ преди и сега Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Цолова
 
No 2 (2016) Изграждане и поддържане на публична информационна система в областта на наркотиците в България Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Василев
 
No 2 (2016) Възможности за въвеждане и разширено използване на електронни визити (e-detailing) във фармацевтичния маркетинг Abstract   PDF (Bulgarian)
Ст. Балкански, Н. Kръстева, И. Гетова
 
No 2 (2016) Латински сентенции Details   PDF (Bulgarian)
Латински сентенции Социална медицина
 
No 2 (2016) От Редколегията на сп. „Социална медицина` Abstract   PDF (Bulgarian)
Oт Редколегията на сп. Oт Редколегията на сп. „Социална медицина”
 
No 1 (2017) списание "Социална медицина" Details   PDF (Bulgarian)
списание Социална медицина
 
No 1 (2017) Изпълнение на българската национална здравна стратегия (2014-2020 г.) за постигане на политичес- ката рамка на СЗО за здравеопазване и благосъстояние - цели 2020 и Целите за устойчиво развитие в областта на здравето и устойчивото развитие на ООН Details   PDF (Bulgarian)
Материалът е подготве МСнежана Чичеваниева, Национални здравни полити�
 
No 1 (2017) Болничното здравеопазване - пред стратегически избор Abstract   PDF (Bulgarian)
T. Черкезов
 
76 - 100 of 417 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Font Size


|