Scientific Online Resource System

Social Medicine

 
Issue Title
 
No 3/4 (2018) Архивна снимка Abstract   PDF (Bulgarian)
списание Социална медицина
 
No 3/4 (2018) Архивна снимка Abstract   PDF (Bulgarian)
списание Социална медицина
 
No 2 (2018) Аспекти на сигурността на информацията в специализирани системи в здравеопазването Abstract   PDF (Bulgarian)
Ю. Kаракънева
 
No 1 (2019) Базов XML модел на трудово-медицински здравен запис Abstract   PDF (Bulgarian)
Т. Кундуржиев, Н. Цачева, К. Любомирова, Д. Чаръкчиев, М. Стойчева, С. Великов
 
No 2-3 (2017) Барелеф на проф. д-р Асен Златаров Abstract   PDF (Bulgarian)
списание Социална медицина
 
No 4 (2015) Болници за бедни и преселници в Дунавския вилает Details   PDF (Bulgarian)
Ст. Kендерова
 
No 2-3 (2017) Болнична фармация и поява и развитие на клиничната фармация в САЩ Abstract   PDF (Bulgarian)
Зл. Димитрова, И. Гетов, E. Христов, Ст. Георгиев, K. Aндреевска, В. Маджаров, С. Oгнянов, Хр. Бургазлиев, Цв. Делийски, K. Цолова
 
No 3/4 (2016) Боряна Парашкевова-Симеонова, Общопрактикуващият лекар в здравната система - история, развитие и перспективи Abstract   PDF (Bulgarian)
Ю. Маринова
 
No 1 (2017) Бъдещото развитие на човека Details   PDF (Bulgarian)
Вл. Oвчаров
 
No 2 (2016) Българската медицина в Средновековието Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Георгиев
 
No 2 (2019) БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ТАНЦИ В КОНТЕКСТА НА КОНЦЕПЦИЯТА ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ Ж ВИДЕНОВА, Д. ВАНКОВА BULGARIAN FOLK DANCES AT A HEALTH PROMOTION LEVEL J.VIDENOVA, D. VANKOVA Abstract   PDF (Bulgarian)
Жулиета Виденова, Десислава Ванкова
 
No 1 (2018) Българските студенти по медицина в Букурещ до Освобождението 1878 г. Details   PDF (Bulgarian)
M. Петкова
 
No 2 (2019) В борба срещу невидимия убиец. Накратко за историята на карантината Н. Марков FIGHTING THE INVISIBLE KILLER. BRIEFLY ABOUT THE HISTORY OF QUARANTINE N.Markov Abstract   PDF (Bulgarian)
Николай Марков
 
No 3/4 (2016) В помощ на медицинската практика Details   PDF (Bulgarian)
Д. Вучев
 
No 4 (2015) Взаимоотношенията лекар-пациент в здравновъзпитателния процес Abstract   PDF (Bulgarian)
A. Tрайковска, T. Димитров, A. Tрендафилова
 
No 1 (2018) Визуализация на данни за здравето, осигуреността, достъпа и качеството на здравните услуги. Примерът на Норвегия Details   PDF (Bulgarian)
K. Докова, A. Цветкова, Ц. Иванов
 
No 4 (2014) Влияние на недоносеността върху физическото и нервно-психическо развитие на децата до 3-годишна възраст Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Kамбурова
 
No 4 (2015) Влияние на ортодонтските фиксирани апарати върху някои фази от дъвкателния цикъл Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Kонстантинова, Х. Aрнаутска, M. Димова, И. Герджиков
 
No 1 (2019) Влияние на пациентските програми и терапевтичните обучения в хода на лечението на пациенти с хронични незаразни заболявания Abstract   PDF (Bulgarian)
Е. Георгиева, Н. Ерменлиева, Кр. Лалева, Т. Костадинова
 
No 2-3 (2017) Влияние на терапевтичния режим върху съгласието с терапията при пациенти с хронични заболявания в България Abstract   PDF (Bulgarian)
З. Миткова, K. Tашков, M. Димитрова, M. Манова
 
No 3 (2014) Втори национален симпозиум `Екзотични, регионално значими инфекциозни и паразитни болести. Коинфекции при HIV/AIDS и други инфекциозни болести` 13-15 юни, 2014 г., Цигов Чарк - Батак Details   PDF (Bulgarian)
Д. Вучев
 
No 3/4 (2018) Възможности за прилагане на информационните системи в сферата на здравните грижи Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Иванова
 
No 3/4 (2016) Възникване и развитие на спешния медицински транспорт Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Kателиева, Л. Георгиева, Д. Солодухина, K. Лалева
 
No 1 (2019) Възпроизводствените модели в България през периода 2001 – 2009 г. (един различен поглед) Abstract   PDF (Bulgarian)
З. Тонева, Н. Михайлова
 
No 4 (2014) Възрастните хора и общественото здравеопазване Abstract   PDF (Bulgarian)
A. Kерековска, Д. Ванкова, Н. Фесчиева
 
151 - 175 of 417 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 

Font Size


|