Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

ON THE INFORMATIVE VALUE OF CEREBROSPINAL-FLUID SYNDROME IN LATERAL AND MEDIAN DISCAL HERNIA

V. Drenski, S. Todorov

Abstract

No abstract

Keywords

lateral discal hernia; median discal hernia; cerebrospinal fluid; diagnosis

Full Text


References

Ванев, M. Дискогенни радикулити. София, Медицина и физкултура, 1972, 135—139.

Петров, П. Диагностика и лечение на неврохирургичните заболявания. София, Медицина и физкултура, 1973, 346—356.

Петров, П. Поясно-дискова болеcт. София, Медицина и физкултура, 1980, 87—91.

Фридман, А. П. Основы ликворологии. Москва, Медицина, 1969, 581—583.

Цветанова, Е. Ликворология. София, Медицина и физкултура, 1980. 218 с.

Цветанова, Е. Ликворологии. София, Медицина и физкултура, 1984. 188 с.

Чанков, И. Електрофореза на мозъчната течност и нейното клинично значение в неврологията и психиатрията. Пловдив, Хр. Г. Данов, 1969, с. 83.

Шамбуров, Д. И. Спинномозговая жидкость. Москва, 1954, 231—232.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/ssm.v26i0.3761
Array
Article Tools
Email this article (Login required)
About The Authors

V. Drenski

S. Todorov

Font Size


|