Scientific Online Resource System

Scripta Scientifica Medica

Vol 6 (1967): Св. I

Cover and contents PDF
 

Original Articles

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕСТОСТЕРОНПРОПИОНАТ ВЪРХУ АМИЛАЗАТА В КРЪВТА И ПАНКРЕАСА НА ИНТАКТНИ МЪЖКИ ПЛЪХОВЕ PDF
Д. С. Kалицин, Ц. Грънчарова, С. И. Бояджиев 1-5
ВЛИЯНИЕ НА ДВУСТРАННА ОВАРЕКТОМИЯ И ТРЕТИРАНЕ С ЕСТРОГЕННИ ХОРМОНИ ВЪРХУ АКТИВНОСТТА НА КРЪВНАТА И ПАНКРЕАТИЧНАТА АМИЛАЗА У АДРЕНАЛЕКТОМИРАНИ ЖЕНСКИ ПЛЪХОВЕ PDF
Д. С. Kалицин, T. Г. Джинджев, Г. Aтанасов 7-12
МОРФОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА АРТЕРИАЛНИТЕ СЪДОВЕ В ОБЛАСТТА НА ХЕМОРОИДАЛНОТО СПЛЕТЕНИЕ PDF
Д. Марков 13-18
КЪМ ВЪПРОСА ЗА Q-TPECKATA ВЪВ ВАРНА И ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ PDF
В. Гърдевска, A. Панайотова 19-22
ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ЕФЕКТА ОТ НИВАЛИННА СТИМУЛАЦИЯ, ПРИЛОЖЕНА ПРИ МЕХУРНИ АТОНИИ PDF
Н. Kулов 23-26
КОЛИЧЕСТВЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЖИВАК В УРИНА PDF
Н. Иванов 27-32
ЛИПОПРОТЕИНЛИПАЗНА АКТИВНОСТ И ЕФЕКТ НА ХЕПАРИНА ВЪРХУ НИВОТО НА КРЪВНАТА ЗАХАР И КРЪВНИТЕ ЛИПИДИ У БОЛНИ ОТ АТРОФИЧНА ЦИРОЗА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ И ХРОНИЧЕН ХЕПАТИТ PDF
E. Бозаджиева, Г. Върбанов, С. Марковски, Л. Белчев, E. Русинов 33-40
НАШИЯТ ОПИТ В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА ТУБАРНИЯ СТЕРИЛИТЕТ PDF
Д. Димов, В. Aнгелова 41-46
ВЪРХУ НЯКОИ ВЪПРОСИ ПО ЕКСПЕРТИЗАТА НА ТРУДОСПОСОБНОСТТА ПРИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ PDF
K. Иванов 47-52
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН КЛАС ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА НЕВРОЗИТЕ В УЧИЛИЩНАТА ВЪЗРАСТ PDF
K. Kонстантинов 53-59
НЕОНАТАЛНИ ПНЕВМОНИИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ PSEUDOMONAS AERUGINOSA (В. PYOCYANEUM) PDF
M. Гърдевски 61-66
ЗА КАКВО Е БИЛ ОПЕРИРАН ВАСИЛ ЛЕВСКИ PDF
П. Г. Aлтънков 67-70
НАШИЯТ ОПИТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОТКРИТИТЕ ФРАКТУРИ PDF
M. Добрев 71-74
ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ МИНЕРАЛИЗИРАНИ БИОЛОГИЧНИ СТРУКТУРИ С УЛТРАЗВУК И ОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ : II СЪОБЩЕНИЕ : ОПИТИ ЗА ДЕМИНЕРАЛИЗИРАНЕ НА КОСТИ С ДИКАРБОНОВИ КИСЕЛИНИ В УЛТРАЗВУКОВА СРЕДА PDF
Вл. Ст. Лесичков, Д. Н. Митев, Д. П. Бакалов 75-80
ВЪРХУ РОЛЯТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА ФАКТОРИТЕ НА ЛИЧНОСТТА ЗА ЗЛОПОЛУКИТЕ В КОРАБОСТРОИТЕЛНИЯ ЗАВОД „Г. ДИМИТРОВ` - ВАРНА PDF
Л. Иванова, П. Стамболиев, Л. Милушев 81-85
ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ СРЕД ЛЕТУВАЛИТЕ В КУРОРТА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 1961—1965 г. PDF
K. Kузмов, П. Kокошаров, Р. Чочев, В. Христов, С. Гълъбова 87-92
ПРОМЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА НЯКОИ АМИНОКИСЕЛИНИ В КРЪВТА И ЧЕРНИЯ ДРОБ НА БЕЛИ ПЛЪХОВЕ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОЛОВНО ОТРАВЯНЕ PDF
Л. Халачева, Вл. Бояджиев, Пр. Николова 93-97
УСТОЙЧИВОСТ И ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА НЯКОИ МИКРООРГАНИЗМИ СПРЯМО ПО-ЧЕСТО ИЗПОЛЗУВАНИТЕ АНТИБИОТИЦИ PDF
П. Панайотов, A. Панайотов, M. Мирчев, Р. Маринова 99-106
КЪМ ДИФЕРЕНЦИАЛНАТА ДИАГНОЗА МЕЖДУ ЕПИДЕМИЧЕН ХЕПАТИТ И МЕХАНИЧНА ЖЪЛТЕНИЦА PDF
В. Зозиков, Йор. Aршиков, A. Папазян 107-114
ПО ВЪПРОСА ЗА Т. НАР. ПОПЪТНА АПЕНДЕКТОМИЯ ПРИ ГИНЕКОЛОГИЧНИ ЛАПАРОТОМИИ PDF
Г. Илиев, A. Хубенов 115-119
ВЪРХУ ЛИКВОРНОТО НАЛЯГАНЕ ПРИ ОСТРИТЕ ЧЕРЕПНО-МОЗЪЧНИ ТРАВМИ PDF
Н. Kючуков, Г. Марков, Д. Чолаков, Ив. Kунев, В. Бойчев 121-128
ЛЕКАРСКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА PDF
Ив. Йовчев, Ст. Нейков 129-135
ДЕРМАТОМИКОЗИТЕ ВЪВ ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1952—1965 г. PDF
Й. Григоров, Зл. Пенев, K. Бояджиев 137-143
КАЛЦИУРИЯ И НЕФРОЛИТИАЗА PDF
Св. Разбойников, Хр. Христозов, Д. Ненов 145-153
СТРУКТУРНИ И ЦИСТОТОНОМЕТРИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ ПРОСТАТНИЯ АДЕНОМ PDF
Н. Kулов, П. Майнхард 155-159
ПРОБАТА С КОНЕЦ ПРИ СТОМАШНО-ДУОДЕНАЛНИ КРЪВОИЗЛИВИ ОТ НЕЯСЕН ПРОИЗХОД И НЕЙНАТА ДИАГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ PDF
T. Aндреев 161-165

Font Size


|