Scientific Online Resource System

Varna Medical Forum

The applied activity in the epidemiological surveillance of tick-borne infections in the Varna region of the Republic of Bulgaria

Rumen Konstantinov, Tsonko Paunov, Miglena Kolarova, Eliyana Ivanova, Anka Baeva, Antoaneta Kostova

Abstract

Epidemiological control of tick-borne infectious diseases is possible by the implementation of systemic events involving the control of tick populations. According to the developed and proposed by us strategy and program for surveillance of tick-borne infections in the Black Sea region, applied activities are carried out for collecting and determining the annual, seasonal and species dynamics of the epidemiologically significant tick species in the Varna region for the period 2002-2017. Complex activities are carried out to reduce their number.


Keywords

tick-borne infections; ticks; Varna region; surveillance

Full Text


References

Ангелов Е., А. Костова, Д. Стойчева, Т. Панайотова. Сезонна динамика и видово разнообразие на кърлежовите популации във Варненска и Добричка област., Бюлетин ДДД, 3-4, 2001, 63-71.

Гачева Н., В. Новкиришки, В. Войнова. Епидемиологични аспекти на актуалните зоонози в Р. България, Бюлетин ДДД,1-2 2000,18-32.

Константинов Р. Нови и нановопоявяващи се зоонозни кърлежовопреносими инфекции в Черноморския регион на Р. България ( епидемиологични, екологични, социално – икономически проучвания ), дис. док. Варна,2010г.

Константинов Р., Н. Вълканова, А. Костова, С. Станева, Д. Стойчева, Д. Георгиева, В. Бяндова, П. Симеонов. Проучване особеностите на трансмисивния механизъм на предаване на инфекцията при новопоявяващите се зоонозни кърлежовопреносими инфекции в Черноморския регион на Р. България, ДДД бюлетин, 2010, 5-16

Константинов Р., Р. Маринова. Кърлежови популации във Варненски, Добрички и Разградски окръг за 2002-2003г., Бюлетин ДДД,1-4 2004, 61-68.

Константинов Р. Теоретична и приложна епидемиология на нановопоявяващи се зоонозни инфекции, Димант, Бургас, 2011г.с. 252

Монев В., К. Пармакова. Проблеми на епидемиологичния надзор на кърлежовопреносимите инфекции в България, Инфектология,ХLV,2,2008,с.43-46.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/vmf.v7i1.4926

Refbacks

Font Size


|