Scientific Online Resource System

Varna Medical Forum

Student Attitudes Towards People With Disabilities

Mima Nikolova

Abstract

Attitudes towards people with disabilities are contradictory. The change in positive direction should be started in the higher education structures by raising the awareness of the students.

Keywords

attitude, disabled, students

Full Text


References

Димитрова М, Бикова П, Василева Н. Ниво на проявена емпатия от студенти специалност медицинска сестра. Здравни грижи, 2012, бр. 2.

Иванова Н. VII Международная научно-практическая интернет-конференция, Забайкальский государственный университет, 29 февраля – 5 марта 2016 г. „Взаимосвязь адаптации к социальной среде с профессиональным клиническим мышлением специалиста по уходу за здоровьем пациентов”, г. Чита, 2016, 694-702 ISBN 978-5-9293-1574-9.

Организация на обединените нации. „Някои факти относно хората с увреждания“, Международна конвенция за правата на хората с увреждания, 2006.

Попов Т и съавт. Педагогика, втора част, София, 2009.

СЗО. Световен доклад за проблемите на уврежданията, 2011.

СЗО. Информация за увреждания и здраве № 352, 2011.

Цветкова-Арсова М. Педагогика на деца и ученици с множество увреждания. София, 2015.

Чолакова М. Педагогика и абилитация за деца с отклонения. ЮЗУ ,,Неофит Рилски“, 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/vmf.v7i0.6525

Refbacks

Font Size


|