Scientific Online Resource System

Varna Medical Forum

Epidemics In The North Bulgarian Black Sea Region In XIX Century. 1. Contributions of assoc. Prof. Vladimir vassilev, MD, PHD, DMS For Their Study

Georgi R. Marinov

Abstract

The epidemics of contagious diseases arise very often surprisingly, and very quickly affect the people from large territories, increasing in pandemics. During the XIX century, the North Bulgaria Black Sea region was arena of several military conflicts, every one of which was accompanied from various epidemics. In this paper are discussed the contributions of my college, famous Bulgarian scientist in the field of History of Medicine, Assoc. Prof. Vladimir Dobrinov Vassilev, MD, PhD, DMS, for detailed and very competent studies of the epidemics mentioned above, on the basis of her very rich personal archive, as well as on the basis of my personal communications with him on the topics „History of Medicine”.


Keywords

epidemics, North Bulgaria, Black Sea region, XIX century

Full Text


References

Moltke, von H. Derrussisch. Der russisch-turkische Feldzug in der Eruropaischen Turkei, 1828-1829, II издание, Берлин, 1877, стр. 67. Цит. по Василев, 1973.

Nikolaeva, Iv., Vl. Vassilev. Epidemics in the Bulgarian kingdom from VII to XI century. Scripta Scientifica Medica, 1980;XVII:115-118.

Vassilev, Vl., Iv. Nikolaeva.Some data of the epidemics in Bulgarian lands during 12th and 13th century. Scripta Scientifica Medica, 1981;XVIII:137-138.

Vrétos, A. P. La Bulgarie ancienne et modern. St. Petersbourg, 1856, 215. Цит. по Василев 1967 и 1969; Николаева и др., 1980.

Болдырев, Т. Карантин. В: БМЭ, т. 12, стр. 228-235, Москва, 1959.

Василев, Вл. 1967. Руското консулство във Варна и откриването на болницата П. Николау. В сб. „Проблеми на историята на медицината в България и на българо-руските и българо-съветските медицински връзки”, Медицина и физкултура, 1967, стр. 84-87. (ДА-Варна, Ф. 1419: оп.1, а.е. 27).

Василев, Вл. 1969. Дарителската болница „Параскева Николау” във Варна (по случай сто годишнината от откриването ѝ). Съвременна медицина, 1969, XX, бр. 12, стр. 660-664.

Василев, Вл. 1972. Статистически данни за дейността на болницата "Параскева Николау" във Варна преди Освобождението (1869-1878 г.). Хигиена и здравеопазване, XV, 1972, бр. 4, стр. 400-406. (ДА-Варна-Ф. 1419: оп. 1, а.е. 35).

Василев, Вл. 1973. Епидемии в Добруджа и Източна България през Руско-Турската война – 1828 -1829 г. Хигиена и здравеопазване, 1973;XVI(6):599-604.

Василев, Вл. 1980-а. Глава първа. Здравеопазването от основаването на древния Одесос до освобождението на Варна от османско владичество. Стр. 5-21. В: Николаева, Ив., Н. Коларов, В. Василев. История на здравеопазването във Варна от древността до социалистическата революция от 9.ІХ.1994. Медицина и физкултура, София, 1980, стр. 153.

Василев, Вл. 1980-б. Епидемиите в Първата българска държава и по време на Византийското владичество, VII - ХI в., съгласно византийските хроникьори. Научно съобщение в бюлетин "Медико-биологическа информация". 1980 г. Руски език. Крайна дата 1980 г. Печатно. 31 листа. I-54.

Василев, Вл. 1981. Една малко известна епидемия във Варненски санджак през 1873 г. Хигиена и здравеопазване, 1981;XXIV(4):407-411. (ДА-Варна, Ф. 56, оп.1, а.е. 56).

Василев, Вл., Г. Маринов. 2019. Глава I. Обществена потребност за откриване на гражданска болница във Варна в периода след Кримската война. В: Василев и др. 150 години дарителска болница „Параскева Николау“ – 150 години в служба на здравното дело във Варна. Медицински университет, Варна, 2019, стр. 229. От поредицата „Страници от историята на медицината във Варна“, изд. проф. д-р Красимир Иванов.

Василев, Д. 1943. История на гр. Варна, машинопис, 1943, стр. 79. (Цит. по Василев, 1967).

Громашевский, Л. 1964. Эпидемия. В: БМЭ, т. 35, стр. 629-630, Москва, 1964..

Маринов, Г., Д. Ставрев, Н. Фесчиева, Д. Костова. 2018. 135 години Варненско медицинско дружество. Юбилейна книга. Медицински университет, Варна, 2018, стр. 229. От поредицта „Страници от историята на медицината във Варна“, изд. проф. д-р Красимир Иванов.

Ников, П. 1934. Българското Възраждане във Варна и Варненско. Митрополит Йоаким и неговата кореспонденция. София, 1934, стр. 15. Цит. по Петкова, 1990).

Пенкова, М. 1972. Лични фондове. Добрин Тодоров Василев, стр. 196-197. В: Окръжен Държавен Архив, Варна. Пътеводител на архивните фондове 1845-1944, I част. Изд. „Наука и изкуство“, София,1972

Петкова, Л. 1990. Документи за национално-освободителните борби и Освобождението, съхранявани в Държавен архив, Варна. Сборник: „Из документалното богатство на Варненския край”. Том I, Варна, 1990, стр.187-192. Държавен архив – Варна.

Стоянова, Т. 2010. Болницата „Параскева Николау“и нейното място в здравеопазването на Варна. Историко-медицински сборник, 2010;6:6-11.

Тонев, В. 1973. Добруджа през Възраждането. ДИ Варна, 1973, стр. 320.

Тонев, В. 1990. Североизточна България в навечерието и по време на Освободителната война. Сборник: „Из документалното богатство на Варненския край”. Том I, Варна, 1990, стр.178-186. Държавен архив – Варна.

Троянски, Ив. 1974. Доктор Йонас Басанавичюс и неговите спомени за България. ИНМВ, 1974, т. X (XXV), стр. 251-271.

Шкорпил, Х. 1910. Холерата във Варна 1829 г. Известия на Варненското археологическо дружество, III, 1910, 107. Цит. по Василев, 1973.

⁂Воспоменания д-ра Зайдлиц о Турецком походе 1829 г. Сп. Руский архив, 1878, I, 27, с- 421. Цит по Василев, 1973.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/vmf.v9i1.7280

Refbacks

Font Size


|