Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

Сборник с доклади на Първа варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието: Мост между средното и висшето образование

Medical University of Varna

Abstract

Под редакцията на доц. И. Мерджанов, д.ф.

Дати: 30 септември - 1 октомври 2016 г.


Keywords

конференция, електронно обучение, Blackboard

Full Text


Refbacks

Font Size