Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

2021: Една година образование в дигитална среда – споделяне на добрите практики в чуждоезиковото обучение и спорта. Сборник с доклади

Cover and Content PDF
  1-4

Proceedings

Conference Proceedings PDF
Medical University - Varna 5-119

Font Size