Scientific Online Resource System

Journal of the Union of Scientists - Varna. The Cultural Heritage of Varna and the Black Sea Region

Panyssos, Panasa, Tsare

Svetoslav Adjemlerski

Abstract

In the period from the 5/4th century BC until the end of the 13th century, west of Tsarevtsi village in the Varna region, there was a fortified Roman road station named Panyssos, a fortress and city Panasa (Tsare). They were important sites for the Roman empire and for Bulgaria in the Middle ages. The architecture, the discovery of a huge amount of coins, crosses, and other finds says something very important about it. The lead stamps for the correspondence between the Byzantine emperors and Bulgarian tsars point towards the idea of a the existence of a government office of the highest level.


Keywords

settlement, fortress, city

Full Text


References

Георгиев и др. 2014 = Павел Георгиев, Петър Лещаков, Игор Лазаренко, Николай Христов, Илиян Илиев, Йорданка Илиева. Издирвания на археологически обекти в община Аврен. – В: Археологически открития и разкопки през 2013 г. С., 2014, с. 616–619.

Георгиев и др. 2017 = Павел Георгиев, Петър Лещаков, Мария Иванова, Райнер Комп, Инго Петри, Калин Димитров. Геомагнитно проучване на многослоен обект в местността Юртлука, землище на с. Царевци, община Аврен. – В: Археологически открития и разкопки през 2016 г. С., 2017, с. 739–741.

Лазаров 2001 = Лъчезар Лазаров. Исторически музей – Дългопол. Древен бронз (каталог). В., 180 с.

Лещаков и др. 2013 = Петър Лещаков, Игор Лазаренко, Николай Христов, Галина Самичкова, Йоана Паринова, Йорданка Илиева. Теренно археологическо издирване по трасето на газопровод „Южен поток”. Сектор 7. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. С., 2013, с. 600–602.

Мавродиева 1999 = Анка Мавродиева. История на Синдел. В., 200 с.

Маргос 1978 = Ара Маргос. За идентифицирането на някои селища … – ИНМВ, т. ХІV/ХХІХ, с. 181.

Маргос 1987 = Ара Маргос. Варненските езера. С., 64 с.

ЛИБИ 1958 = Латински извори за българската история І. С.

Стойков 1964 = Руси Стойков. Български селища …. – ИДА, т. 8, с. 151–164.

К. и Х. Шкорпил 1892 = Карел и Херман Шкорпил. Североизточна България в географическо и археологическо отношение. – В: Сб. Народни умотворения и книжнина, т. VІІІ. С., с. 3–83.

Литература:

Ара Маргос. Варненските езера. С., 1987, с. 7–8.

Пак там, с. 8.

Мавродиева 1999, с. 17.

Мавродиева 1999, с. 17; Маргос 1987, с. 5.

Мавродиева 1999, с. 18–19; Маргос 1987, с. 5.

Мавродиева 1999, с. 17.

Пак там, с. 19.

Инф. Марийка Николова от с. Царевци.

–11. Инф. Николай Митков от Провадия.

, 13. Лазаров 2001, с. 46.

Пак там, с. 50.

ЛИБИ 1958, с. 26.

Пак там, с. 394.

Милко Мирчев. Латински епиграфски паметници …. – ИВАД, ІХ, с. 73.

Коста Стоянов. Дъбравино в миналото. С., 1984, с. ?.

К. и Х. Шкорпил 1892.

Инф. Лъчезар Лазаров, Николай Митков.

Инф. Петър Лещаков, НАИМ – София.

Георгиев и др. 2014, с. 616.

Руси Стойков 1964, с. 151, 164.

Маргос 1978, с. 181.

Александър Кузев. Две селски грънчарски пещи от ХVІІ–ХVІІІ век. – ИНМВ, 19 (34), с. 129–130.

, 27. Инф. Николай Митков.

Лазаров 2001.

, 30. Пак там, с. 68.

Пак там, с. 69.

, 33. Пак там, с. 73.

Пак там, с. 74.

Инф. Николай Митков.

Инф. Пламен Лазаров от Синдел и Провадия.

Инф. Николай Митков.

, 39. Инф. Пламен Лазаров.

Лъчезар Лазаров. Циркулация и трезониране … – В: Нумизматични изследвания 3–4, 96. С., 1996, с. 25.

Инф. Пламен Лазаров.

–44. Инф. Николай Митков.

Инф. Пламен Лазаров, Николай Митков.

Инф. Николай Митков.

Инф. Пламен Лазаров.

Инф. Николай Митков.

Инф. Пламен Лазаров.

Невян Митев. Колективна находка …. – ИНМВ, т. LХ–LХІ, с. 363–369.

Благодаря на Илиян Илиев, уредник в ИМ – Дългопол за предоставената информация.

Веселин Пантелеев. Три византийски императорски печата от VІ–VІІ век. ACTA MUSEI VARNAENSIS VІІ-2. – В: Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси … В., 2008, с. 71–76.

Павел Георгиев. Новооткрит печат на княз Симеон. – МПК, 4/1986, с. 13–16; Павел Георгиев. Оловни печати от манастира при Равна, Провадийско. – ИНМВ, 26 (41), 1990, с. 103.

Инф. Николай Митков.

, 56. Инф. Пламен Лазаров.

Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria, vol. 3, part Fne. Edited by Ivan Yordanov. Sofia, …, p. 95, Nr. 103.

, 59. Инф. Николай Митков.

–62. Лещаков и др. 2013.

Георгиев и др. 2014, с. 616–618.

К. и Х. Шкорпил 1892.

Георгиев и др. 2014.

Георгиев и др. 2014, с. 616–618.

Георгиев и др. 2017, с. 739–741.

Инф. Николай Митков.

Руси Стойков 1964, с. 108. Маргос1978, с. 181.

Константин Иречек. Пътувания по България. С., 1974, с. 917.

Георги Меджделиев. Село край Провадийска река. – Народно дело, ??, 1982.

Михаил Янчев. Турско-български речник. С., 1992, с. 154.

Извори за Българската история т. ХХVІ. Турски извори за българската история, т. VІІ. С., 1986, с. 451.

Мавродиева 1999, с. 24.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/isuvknv.v0i0.8444

Refbacks

Font Size


|