Scientific Online Resource System

Journal of the Union of Scientists - Varna. The Cultural Heritage of Varna and the Black Sea Region

Nikola Yonkov Vaptsarov--a bright star of poetry among Varna intellectuals and Bulgarian seafarers

Iliya Peev

Abstract

The report examines Nikola Vaptsarov’s poetic talent development and his personal progress during his training in the Marine Engineering School (1926–1932). The spiritual connection in the poetry of Nikola Vaptsarov—The Sailor, between the people, the sea, and machines is being revealed in the paper. A proposal has been made about establishing a presidential award—Vaptsarov International Prize "The Sea and the Machines", which will stimulate the development of marine sciences, the education and upbringing of maritime personnel, achievements in the field of navigation safety. The international significance of the personality and poetry of Nikola Vaptsarov to the world culture is presented in an argumentative manner.

Keywords

Nikola Vaptsarov, Marine School, poetic star, intelligentsia, seafaring, people, sea, machines, Vaptsarov International Prize "The Sea and the Machines", world culture

Full Text


References

Пеев, Илия. На Океана с Любов, Вяра и Надежда. Пета Океанска песен: Най-ярката звезда над Океана се нарича Моряшката любов! Вапцаровските песни сродиха морето и машините с човешката душа и възпяха вярата и любовта, свободата и мира. Светът и България имат нужда от Вапцаровска морска магистрала за Десетилетието на науките за Океана.

Монография: Илия Пеев. На Океана с любов, вяра и надежда. Песен за петте океана. Пет океански песни. Художник Сияна Струнчева. Редактор Петър Тодоров. Издателство „Морски свят”. Варна, 2022, стр. 358. ISBN 978-619-7600-19-3.

Пеев, Илия. Никола Йонков Вапцаров – Моряка. Поетът, който сроди морето и машините с човешката душа и възпя вярата и любовта, свободата и мира. Монография. ИК „Стено”. Варна, 2009, 224 с. ISBN: 9789544494506.

Пеев, Илия. Предложение за учредяване на Президентска награда Вапцаровска международна премия „Морето и машините” за стимулиране развитието на науките за морето, образованието и възпитанието на морски кадри, постижения в областта на безопасността на корабоплаването.

Електронно списание „Литературен свят”

https://literaturensviat.com/?p=153350

Електронно списание „Литературен свят”, Издателство "Фльорир". София. ISSN: 1314-2046.

Пеев, Илия. Да се учреди Вапцаровска международна премия „Морето и машините“. - Eurochicago.com, Информационен портал за българите по света, портал за българските идеи и каузи по света

https://www.eurochicago.com/2018/12/vaptsarov-premia/

(2018-12-16)

Проф. Пеев предлага да се учреди Вапцаровска международна премия „Морето и машините“

Да се учреди Вапцаровска международна премия „Морето и машините“ предлага проф. Илия Пеев, чието предложение публикуваме най-долу.

Петра Ташева. Вапцаров – най-песенният поет в света.

https://www.duma.bg/vaptsarov-nay-pesenniyat-poet-v-sveta!-n180880

(петък, 07 Декември 2018 / брой: 238)

Събеседник Илия Пеев: Вапцаров - най-песенният поет в света! Да се учреди Вапцаровска международна премия "Морето и машините", предлага професорът

Интервюто на Петра Ташева с проф. Илия Пеев, публикувано в „Пегас”, приложение на в. „Дума” за литература, изкуство и култура.

Йордан Георгиев. “Вяра”-та на поета Никола Вапцаров летя в Космоса. Интервю на Юлий Йорданов във в. Монт-прес, 49 (2277), VI, 9 – 13, 2015.

Пеев, Илия. Позитивната динамическа психотерапия като научна система от холистически възгледи за планетарното здраве на човечеството и за новия мироглед и устройство на света през XXI век. Сп. „Национална сигурност”, С., 2019, бр. 7.

Пеев, Илия. Никола Йонков Вапцаров – Моряка Патрон на Морското училище.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/isuvknv.v0i0.9079

Refbacks

Font Size


|