Scientific Online Resource System

Conference Proceedings

2016: Първа варненска конференция за електронно обучение & управление на знанието

Сборник с доклади на Първа варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието: Мост между средното и висшето образование PDF
  1-208

Font Size