Scientific Online Resource System

International Bulletin of Otorhinolaryngology

Vol 6, No 4 (2010)

Cover and content PDF
Journal Editorial Team 1-4

Articles

Targeting Vascular Cross Compression of Cranial nerves by MRI - Comparing different techniques for the diagnosis, characterization, and identification of prognostic factors PDF
Badr Eldin Mostafa, Maha HA Abdel Salam, Mohammed A. El Begermy, Ali N El Makhzangui, Ali Shalash, Ali SH Mosleh 5-10
Adenoid hypertrophy in adults. Case report PDF
P. Nedev, G. Iliev, K. Kerimov, M. Milkov, B. Banova 11-13
Фиброоптични изследвaния на горните дихателни пътища – кратък исторически обзор PDF
I. Iovchev, D. Nikolov 14-18
Селективни шийни дисекции и предложение за въвеждане на унифицирана терминология на български език PDF
D. Pazardzhikliev 19-22
Флексибилната бронхоскопия за екстракция на чужди тела в детската възраст – възможности, предимства и недостатъци PDF
D. Nikolov, N. Krivorov, I. Iovchev 23-25
Фиброоптичната епифарингоскопия в подкрепа на диагнозата обструктивна сънна апнея при деца PDF
D. Nikolov, N. Krivorov, I. Iovchev 26-28
Treatment of breathing sleep disorders by nasal and oral devices PDF
M. Milkov, P. Nedev, L. Matev, Ts. Tonchev, I. Tsenev 29-31

Font Size


|