Scientific Online Resource System

Social Medicine

Добри практики за интегрирани грижи в областта на кардиологията и кардиохирургията

T. Kостадинова, Г. Петрова, Д. Панайотова

Abstract

В статията са представени най-популярните практики за прилагане на интегрирани грижи в областта на кардиологията. Обобщава се изводът, че за оптималното повлияване на сърдечносъдовите заболяваня е необходимо да се създадат и функционират нови организационни структури, обединяващи различни аспекти на заболяването. Въвеждането на интегрирани, поставящи на централно място пациента, непрекъснати (континиум) грижи, спомага за подобряване на съдовото здраве, намаляване на случаите на съдови заболявания и редуциране на последствията от тях.

Keywords

good practices; integrated care; cardiology; cardiac surgery

Full Text


References

Cardiac Care Network of Ontario, H.a.S.F., Ontario Stroke Network, Strategy

for Community Management of Heart Failure in Ontario. 2014.

Cardiac Care Network of Ontario, H.a.S.F., Ontario Stroke Network Shaping

the Future of Vascular Health, Integrated Vascular Health Blueprint. 2012.

Hobson A., P.A.K., P. Kalra Cardiology and nephrology: time for a more in tegrated approach to patient care? European Heart J, 2005, 26: 1576-78

Jaarsma T., T. Larsen, Anna Strömberg, Practical guide on home health in heart failure patients. Int J Integr Care 2013; Oct-Dec, 2013. v. 13

Krause C., et al., The impact of a multidisciplinary, integrated approach

on improving the health and quality of care for individuals dealing with multiple chronic conditions. Am J Orthopsychiatry, 2006. 76(1): 109-14.

Nobilio L., et al., Impact of regionalisation of cardiac surgery in Emilia-Romagna, Italy. J Epidemiol Community Health, 2004. 58(2): 97-102.

Romagna, E., P. Cristina Ugolini, and P. Lucia Nobilio, Vertical integration and contractual network in the cardiovascular sector: the experience of the Italian region International Journal of Integrated Care 2003. v. 3.

Woods , K.J., The development of integrated health care models in Scotland.

Journal of Integrated Care, 2001. 1: p. e41.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i1.1254

Refbacks

Font Size


|