Scientific Online Resource System

Social Medicine

 
Issue Title
 
Vol 22, No 3 (2014) Актуална информация от НЦОЗА Дирекция `Национални здравни данни и електронно здравеопазване` Details   PDF (Bulgarian)
НЦOЗA ДИРEKЦИЯ “НAЦИOНAЛНИ ЗДРAВНИ ДAННИ И EЛEKTРOННO
 
Vol 22, No 3 (2014) За Улрих Бек и последната му книга Details   PDF (Bulgarian)
П. Цонов
 
Vol 22, No 3 (2014) Оценка на риска при химическата безопасност на храните - зависимост доза-отговор Abstract   PDF (Bulgarian)
Р. Вачкова-Петрова
 
Vol 22, No 3 (2014) Асоциация между тежко пушене и персоналитет при момичета в юношеска възраст Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Чамова
 
Vol 22, No 3 (2014) Профил на удовлетвореността на пациентите от професионалното поведение на общопрактикуващите лекари Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Иванова, Д. Димитрова, Л. Kиров
 
Vol 22, No 3 (2014) Информационна система за питейните води в БЪЛГАРИЯ - необходимост, възможности и приложения Abstract   PDF (Bulgarian)
Р. Петкова, В. Kамбурова
 
Vol 22, No 3 (2014) Противоречия между медицинската и юридическата преценка на сътресението на мозъка със загуба на съзнание - необходимост от промени Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Доков, Д. Радойнова
 
Vol 22, No 3 (2014) Рационална аргументация и интерпретация в медицинската етика Details   PDF (Bulgarian)
Aл. Стойчев
 
Vol 22, No 3 (2014) Училището - здравословно работно място. Програми за безопасни училища на национално ниво и ниво организация Abstract   PDF (Bulgarian)
Б. Ценова
 
Vol 22, No 3 (2014) Регионални неравенства в първичната инвалидност поради слепота в Източна България Abstract   PDF (Bulgarian)
Б. Ненкова, М. Пандова
 
Vol 22, No 3 (2014) Дългове при зависимите от психоактивни вещества - значим, но пренебрегнат социален проблем Abstract   PDF (Bulgarian)
Цв. Tърпоманова, Цв. Райчева
 
Vol 22, No 3 (2014) списание "Социална медицина" Details   PDF-EN   PDF-BG (Bulgarian)
списание
 
Vol 23, No 2 (2015) списание "Социална медицина" Details   PDF (Bulgarian)
СМ СМ
 
Vol 23, No 2 (2015) Екип от НЦОЗА участва в работни срещи в Норвежкия институт по обществено здраве и в Норвежката агенция по радиационна защита Details   PDF (Bulgarian)
М. Израел, Пл. Димитров, В. Зарябова, Й. Aрнаудов
 
Vol 23, No 2 (2015) Актуална информация от НЦОЗА - Дирекция `Национални здравни данни и електронно здравеопазване` Details   PDF (Bulgarian)
Aктуална информация о Дирекция “Национални здравни данни и електронно
 
Vol 23, No 2 (2015) Доверието в здравеопазването - отправен ориентир за успешното му управление Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Михайлова, М. Льочкова, Д. Димитрова, И. Биволарски
 
Vol 23, No 2 (2015) Фактори, които оказват влияние за приемане на поведения за промоция на здраве Abstract   PDF (Bulgarian)
T. Kаранешева
 
Vol 23, No 2 (2015) Профилактика и превенция на съдовите проблеми при диабетно болните Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Василев
 
Vol 23, No 2 (2015) Съвременни политики за промоция на здраве на работното място Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Петрова, Л. Георгиева
 
Vol 23, No 2 (2015) Възможности за профилактика и рехабилитация в Медикъл СПА центровете Abstract   PDF (Bulgarian)
A. Грозева, Св. Шопова Шопова
 
Vol 23, No 2 (2015) Здрави деца в здрави семейства - детска компонента на програма СИНДИ-България (II част) Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Цолова, Н. Василевски, п. Димитров
 
Vol 23, No 2 (2015) Почина д-р Иван Герджиков на 70 години Details   PDF (Bulgarian)
от Редколегията на сп. от Редколегията на сп. “Социална медицина”
 
Vol 23, No 2 (2015) Наличие на агресия в професионалното поведение на медицинската сестра Abstract   PDF (Bulgarian)
Ст. Павлова
 
Vol 23, No 2 (2015) Комуникацията и правото на информираност като основен компонент на информираното съгласие Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Щерева-Николова
 
Vol 23, No 2 (2015) Маркетингът в пластично-възстановителната и естетичната хирургия Abstract   PDF (Bulgarian)
A. Eнчев
 
1 - 25 of 515 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Font Size


|