Scientific Online Resource System

Social Medicine

Дългове при зависимите от психоактивни вещества - значим, но пренебрегнат социален проблем

Цв. Tърпоманова, Цв. Райчева

Abstract

Поведенческите и социални проблеми са характерни за зависимостта и живота на зависимите лица: те често не успяват да завършат образованието си, не са активни на пазара на труда и това води до натрупване на задължения към банки, небанкови институции и физически лица, което допълнително влошава реинтеграцията на зависимите в общността. Проблемът със задлъжняването и неговите последици обикновено се неглижира поради липса на обучени консултанти. Екипът на Центъра за психично здраве - Варна премина специализирано обучение по утвърдена европейска методика за консултиране на зависими длъжници, след което проведе анкетиране на пациенти от лечебните програми към Центъра. Целта на изследването е да се проучи каква част от респондентите покриват критериите за задлъжнялост. Следващата стъпка е въвеждане на пилотна програма за консултиране на длъжници. Приложена е пряка индивидуална анкета. 1/3 от анкетираните лица изобщо нямат доход и генерират нарастващи дългове. Половината от лицата с доход го използват целия или все по-голяма част от него за покриване на дълговете си. Изключително висок е процентът на лицата, отлагащи посещенията си при лекар или зъболекар поради невъзможност да платят за това - 70.59%. Лицата, които заявяват, че често се безпокоят за пари са 78.43%. Почти 2/3 от анкетираните лица покриват критериите за задлъжнялост. Резултатите от пилотната програма за консултиране на зависими с дългове са доказателство за необходимостта от системна подкрепа на зависимите по отношение на тяхната задлъжнялост. За целта специалистите,работещи със зависими лица в социалните и пробационните служби, в рехабилитационните програми и др., трябва да бъдат сенсибилизирани за този проблем и обучени как да го интервенират.

Keywords

addicted people; indebtedness; debt counseilling

Full Text


References

Kleve, Н, Übersichten und Arbeitsblätter, Systemisches Case Management Falleinschätzung und Hilfeplanung in der Sozialen Arbeit 1/2005

R. Haller R., I. Dittrich & E. Kocsis, Forensische Aspekte in der Begutachtung und Behandlung von Suchtkranken, Leopold-Franzens- Universität Innsbruck, Institut für Suchtforschung/KH Maria Ebene, 2003

R. Jenkins, D. Bhugra, P. Bebbington, T. Brugha, M. Farrell, J. Coid, T. Fryers et al., Debt, income and mental disorder in the general population, Psychological Medicine (2008), 38, 1485-1493. f 2008 Cambridge University Press doi:10.1017/S0033291707002516 Printed in the UK
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3.973

Refbacks

Font Size


|