Scientific Online Resource System

Social Medicine

 
Issue Title
 
No 2 (2018) Европейската концепция „Комплементарна и алтернативна медицина` - история, същност и място в общественото здравеопазване Abstract   PDF (Bulgarian)
И. Kапинчева, Д. Ванкова
 
No 3/4 (2016) Европейският ден на морето с форум „Климат, море и здраве`, ФОЗ МУ - Варна Details   PDF (Bulgarian)
T. Димитрова
 
No 2-3 (2017) Европейското законодателство за проследяване на лекарствената безопасност - анализ на съобщения за нежелани лекарствени реакции от пациенти и потребители Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Гетова, A. Стоименова, С. Георгиев
 
No 2 (2014) Един български изследовател в Америка. Интервю с д-р Константин Христов Details   PDF
П. Цонов
 
No 1 (2017) Един живот, посветен на науката и хората - д-р Ангел Дряновски, паразитолог-малариолог (1885-1968) Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Вучев
 
No 4 (2014) Една професия между две епохи: динамика и перспективи на денталната медицина в България между 1985 и 2015 г. Details   PDF (Bulgarian)
Л. Kатрова
 
No 3/4 (2018) Една рецензия за значимостта на човешките ресурси Abstract   PDF (Bulgarian)
С. Tончева
 
No 1 (2015) Едно Коледно писмо - спомен от Франция Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Добревска
 
No 4 (2014) Експертна оценка на дейностите и компетентностите на промоция на здравето в училище Abstract   PDF (Bulgarian)
Ст. Георгиева
 
No 1 (2014) Електронно дистанционно здравно обучение Details   PDF
A. Kременска
 
No 1 (2019) Електронно предписване на рецепти и модели за трансфер и обмен на данните в тях Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Гълева, В. Белчева, Е. Григоров
 
No 1 (2014) Етапи на провеждане на здравно-икономическите анализи -обзор Details   PDF
Десислава Игнатова, Г. Oнчев
 
No 2 (2018) За втори път в България се проведе основен мастър клас по онкологична фармация, организиран от Българския фармацевтичен съюз и Българското сдружение за онкологична фармация Details   PDF (Bulgarian)
списание Социална медицина
 
No 2 (2018) За Конгреса по палиативни грижи на Папската академия за живот Details   PDF (Bulgarian)
С. Aлександрова-Янкуловска
 
No 3/4 (2016) За промяна в състава на храните на българския пазар. Интервю с д-р Михаил Околийски, ръководител на офиса на СЗО в България Details   PDF (Bulgarian)
П. Цонов
 
No 3/4 (2018) За развитието на здравната информация Abstract   PDF (Bulgarian)
T. Чолакова, Хр. Грива
 
No 3/4 (2016) За шарката и ваксинацията на децата в българските земи през ХІХ век Details   PDF (Bulgarian)
Ст. Kендерова
 
No 1 (2019) За „здрав смисъл“ и „здравословни ефекти“ на реформите в управление на здравеопазването (Защо и как конфликтът между здравеопазването като социално благо и пазарния модел на неговото управление ерозира системата) Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Сотирова
 
No 1 (2019) Законодателството и лечителите в България Abstract   PDF (Bulgarian)
И. Янева, Т. Каранешева
 
No 1 (2017) Захарен диабет - заболеваемост и икономическа тежест Abstract
Д. Цанова, Г. Грънчарова, T. Веков, С. Aлександрова-Янкуловска
 
No 1 (2018) Защо българинът желае да стане инвалид? Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Манчева
 
No 2 (2018) Защо е важно да се инвестира в общественото здраве? Details   PDF (Bulgarian)
M. Oколийски
 
No 1 (2018) Здраве на мигрантите и малцинствата` - новаторска дисциплина в сферата на общественото здраве Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Kамбурова
 
No 4 (2017) Здравето е приоритет над приоритетите. Болниците трябва да се оценяват по лечебната им дейност, a не по финансовите им баланси Details   PDF (Bulgarian)
Ив. Aнгелов
 
No 4 (2015) Здравето на лекарите - детерминанти и еволюция Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Сапунджиев, M. Сапунджиева, Р. Симеонова
 
201 - 225 of 417 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 

Font Size


|