Scientific Online Resource System

Social Medicine

 
Issue Title
 
No 2 (2018) Здравето на мигрантите и малцинствата във фокуса на световното и европейското обществено здраве Details   PDF (Bulgarian)
M. Kамбурова
 
No 1 (2014) Здравни данни, здравна информация, здравни индикатори у нас и в ЕС Details   PDF
Й. Aрнаудов, Kр. Дикова
 
No 4 (2014) Здравни рискове, свързани с хронични неинфекциозни болести Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Събев, K. Панайотов
 
No 3/4 (2018) Здравните грижи в сектора „Първична извънболнична медицинска помощ` - поглед през призмата на здравната реформа Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Николаков
 
No 1 (2018) Здравният мениджър като „мениджър на промяната` Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Балканска, Н. Георгиев
 
No 3/4 (2016) Здравно-демографските процеси в периода 1900-2015 година Details   PDF (Bulgarian)
Kр. Дикова, T. Чолакова, Хр. Грива
 
No 4 (2015) Здравословен начин на живот - здравословното хранене и здравето на българина Abstract   PDF (Bulgarian)
Цв. Цветков
 
No 4 (2015) Здравословен начин на живот - физическата активност и здравето на българина Abstract   PDF (Bulgarian)
Цв. Цветков
 
No 3/4 (2016) Здравословното равновесие на присъствието и глобализацията Details   PDF (Bulgarian)
Д. Йончев
 
No 4 (2014) Злоупотреба със студенти по медицина Details   PDF (Bulgarian)
E. Георгиева
 
No 3/4 (2018) Знания, комуникация с медицинските специалисти и нагласи за явяване на преглед сред граждани, подлежащи на онкологичен скрининг Abstract   PDF (Bulgarian)
Ю. Панайотова, Л. Георгиева
 
No 2-3 (2017) из „История на българската медицина`, 2009 г. Abstract   PDF (Bulgarian)
Ж. Aнтонова Aнтонова, Зл. Димитрова
 
No 2-3 (2017) из „История на българската медицина`, 2009 г. д-р Ж. Антонова, проф. д-р Зл. Димитрова Abstract   PDF (Bulgarian)
Ж. Aнтонова, Зл. Димитрова
 
No 2 (2014) Из: Жак Атали „Кратка история на бъдещето`, изд. „Рива`, 2009 Details   PDF
Ж. Aтали
 
No 2-3 (2017) Изграждане и анализ на прогностичен модел за осигуреността с магистър-фармацевти в България до 2025 г. Abstract   PDF (Bulgarian)
Св. Kрумов, Н. Aнгелова, Б. Янева, И. Гетов
 
No 3/4 (2016) Изследователския процес в медицината и здравеопазването и ролята и значението на биостатистиката Details   PDF (Bulgarian)
M. Вуков
 
No 2 (2014) Икономиката като наука за общественото благополучие Abstract   PDF
E. Григоров, В. Белчева, П. Салчев
 
No 1 (2019) Иновативни методи и технологии за контрол на хронични заболявания Abstract   PDF (Bulgarian)
Е. Георгиева, Н. Ерменлиева, Кр. Лалева, Т. Костадинова
 
No 2 (2014) Информираност за политики за мобилност и миграционни нагласи на руските здравни професионалисти Abstract   PDF
Л. Георгиева, A. Докова, T. Kостадинова, Л. Попов
 
No 4 (2017) Информираност на медицинските сестри относно провеждащия се скрининг за карцином на гърдата у нас и в Европа Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Eгурузе
 
No 3/4 (2018) Информираност, отношение и готовност на българина за използване на методите на източната медицина Abstract   PDF (Bulgarian)
Цв. Tърпоманова
 
No 2-3 (2017) Как фармацевтичното образование повлия на фармацевтичната професия и аптечната практика в САЩ Abstract   PDF (Bulgarian)
Зл. Димитрова, E. Христов, K. Aндреевска, С. Oгнянов, Цв. Делийски, Хр. Бургазлиев
 
No 4 (2017) Картографиране и достъп до здравни грижи на деца и юноши от уязвими общности с фокус върху ромското население Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Грекова, Н. Джафер, Ц. Петкова
 
No 3/4 (2016) Катедра „Здравни грижи` към ФОЗ на Медицинския университет - Варна - любов, милосърдие, грижа Details   PDF (Bulgarian)
С. Борисова
 
No 1 (2017) Катя Воденичарова на 90 години Abstract   PDF (Bulgarian)
от Редколегията на сп. „Социална медицина”
 
226 - 250 of 417 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 

Font Size


|