Scientific Online Resource System

Social Medicine

 
Issue Title
 
No 1 (2014) Многокомпонентна система „Мониторинг и оценка` на програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН` Details   PDF
T. Варлева, Пл. Мамихин, Б. Kараахмед, A. Kешелава
 
No 4 (2015) Модели за интегрирани грижи при пациенти с артроза в Канада Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Петрова, Г. Ненова, K. Михов, Св. Добрилов, T. Kостадинова, E. Георгиева, П. Манчева
 
No 4 (2014) МУ-Варна интегрира всички системи за управление по проект по оперативна програма `Развитие на човешките ресурси Details   PDF (Bulgarian)
Eкип на проекта Eкип на проекта
 
No 1 (2014) Население и демографски процеси през 2013 година Details   PDF
НЦ OЗA
 
No 1 (2017) Насилие на работното място Abstract   PDF (Bulgarian)
Б. Ценова
 
No 1 (2014) Насилието в детска възраст - диагностика и съдебномедицинска експертиза, характеристика и практически казус Abstract   PDF
Добринка Радойнова
 
No 1 (2018) Насоки в здравната политика на България (1912-1929) Abstract   PDF (Bulgarian)
Никола Kонстантинов
 
No 1 (2017) Национално представително епидемиологично проучване на чести психични разстройства в България ЕПИБУЛ 2, 2016-2017 г.: инструмент, методика, оценка на процеса Abstract   PDF (Bulgarian)
Хр. Хинков, Пл. Димитров, З. Зарков, Вл. Наков, Р. Динолова, Н. Шумков, Ст. Чипова
 
No 3/4 (2016) Непридържането към предписаната от лекаря терапия - европейски и световен проблем Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Лазарова, Л. Георгиева
 
No 2 (2014) Неравенства в здравето и достъпа до медицинска помощ сред майките във Варненска област Abstract   PDF
N. Usheva, K. Dokova, Albena Kerekovska
 
No 1 (2018) Нови подходи в лечението на дегенеративната аортна стеноза - показания и оценки Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Вълков
 
No 3/4 (2016) Нови храни - оценка за безопасност Abstract   PDF (Bulgarian)
Р. Вачкова-Петрова
 
No 2 (2014) Нозологична структура на смъртността в р България в периода 1990-2012 г Abstract   PDF
K. Dikova, M. Vichev, K. Panayotov
 
No 4 (2017) Нормативна рамка на партньорствата за обществено здраве в общините Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Kирова
 
No 1 (2018) Някои проблеми по финансирането и заплащането на кръводаряването у нас Details   PDF (Bulgarian)
Н. Aндреев
 
No 2 (2018) Обработването на здравни данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 Details   PDF (Bulgarian)
Й. Иванова
 
No 1 (2017) Образователни потребности и професионална компетентност на магистрите по обществено здраве Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Димитрова, Н. Иванова
 
No 3/4 (2016) Обществено-частен пазар на здравни услуги Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Делчева
 
No 1 (2014) Онкологична помощ в специализираните онкологични лечебни заведения и структури през 2012 г. Details   PDF
K. Дикова, Р. Янева
 
No 3/4 (2018) Определяне на тежестта на изгарянето и причинената от него телесна повреда: BAUX срещу AIS Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Kаишева
 
No 4 (2014) Организация на денталната практика в пазарни условия Details   PDF (Bulgarian)
K. Цоков
 
No 1 (2019) От историята на американското здравеопазване Abstract   PDF (Bulgarian)
Подбрал: П. Цонов
 
No 2 (2014) Отклоняване от истината в биомедицинските публикации - значим проблем за добрата изследователска практика Details   PDF   PDF (Bulgarian)
A. Kерековска
 
No 1 (2018) Отчуждениетo Abstract   PDF (Bulgarian)
Tатяна Вучева
 
No 1 (2015) Очаквана продължителност на живота в добро здраве - съпоставимост на данните на страните-членки на ЕС Details   PDF (Bulgarian)
E. Йорданова, Kр. Дикова
 
276 - 300 of 418 Items << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 

Font Size


|