Scientific Online Resource System

Social Medicine

 
Issue Title
 
No 3/4 (2016) Стереотип на дъвчене на пациенти с различни протезни конструкции Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Димова, Д. Kонстантинова
 
No 2 (2014) Стил на живот на лекарите, работещи в болничната помощ Abstract   PDF
И. Мирчева, Л. Георгиева, K. Докова, Ст. Попова
 
No 2 (2014) Стратегия на здравната реформа - издание второ Details   PDF
Б. Давидов
 
No 1 (2015) Съвременното българско неконвенционално здравеопазване Details   PDF (Bulgarian)
И. Янева-Балабанска, Н. Tодорова Tодорова
 
No 4 (2014) Съдебномедицинска литература в началото на XX век в България: "Наръчник по съдебна медицина" от д-р Н. Неделчев и адвокат П. Сапов Details   PDF (Bulgarian)
Д, Радойнова, Д. Паскалев, Д. Петкова
 
No 2 (2019) Съдържание Details   PDF (Bulgarian)
автор автор
 
No 3/4 (2018) Състояние на хигиенните здравни грижи в УМБАЛ „Канев` - Русе, МБАЛ - Шумен и МБАЛ - Благоевград Abstract   PDF (Bulgarian)
Д. Георгиева, С. Tончева, Р. Дойновска, Г. Kолева, И. Христова, M. Бачева
 
No 2 (2019) СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ИЗТОЧНАТА И ЗАПАДНАТА МЕДИЦИНА ЗА СПРАВЯНЕ С ХРОНИЧНАТА БОЛЕСТ В УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ЦЕНТЪР ПО ИЗТОЧНА МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“, ВАРНА П. Манчева COOPERATION BETWEEN EASTERN AND WESTERN MEDICINE FOR Abstract   PDF (Bulgarian)
Параскева Манчева
 
No 2 (2014) Телесните повреди в наказателните кодекси на българия в исторически aспект Details   PDF
В. Доков
 
No 3/4 (2018) Тенденции в собствеността върху пациентската информация Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Мирчев, A. Kерековска
 
No 1 (2017) Теоретични основи на професионалния стрес и Бърнаут синдрома Abstract   PDF (Bulgarian)
З. Лечева, Л. Георгиева, M. Стойчева
 
No 3/4 (2016) Термини за характеризиране на дъвкателната функция Abstract
Д. Kонстантинова, M. Димова
 
No 4 (2015) Удовлетвореност на пациентите от лабораторните услуги в извънболничната помощ в Североизточна България Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Георгиева, Г. Петрова, M. Милев, Г. Ненова, T. Kостадинова
 
No 1 (2015) Удовлетвореност на чуждестранните туристи от услугата „Здравен туризъм` в регион Варна Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Марковска, Г. Петрова, T. Kостадинова
 
No 4 (2014) Универсален термален климатичен индекс и връзката му с пътно-транспортните произшествия Abstract   PDF (Bulgarian)
З. Спасова, Цв. Димитров
 
No 1 (2014) Фармакоикономическа оценка на лекарствения продукт colistin alvogen 1 000 000 (iu) прах за инжекционен/ инфузионен разтвор Abstract   PDF
Eвгени Григоров
 
No 2-3 (2017) Фармакоикономически проучвания на фармакотерапията на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) Abstract   PDF (Bulgarian)
K. Tашков, M. Димитрова, K. Митов, A. Савова
 
No 2-3 (2017) Фармацевтични грижи - съвременен подход в оптимизиране на терапията на пациента Abstract   PDF (Bulgarian)
В. Петкова
 
No 2 (2019) Фармацевтични грижи при хора с разстройства от тревожно-депресивния спектър – пилотно проучване А.Кондова, А. Тодорова, Д. Ванкова Pharmaceutical care for anxiety and depressive disorders - a pilot study A.Kondova, A.Todorova, D.Vankova Abstract   PDF (Bulgarian)
Антония Кондова, Анна Тодорова, Десислава Ванкова
 
No 4 (2014) Френски модел на клинична етична консултация - характеристики и примери Details   PDF (Bulgarian)
С. Aлександрова-Янкуловска
 
No 3/4 (2016) Характеристика на паренхимната травма за 10-годишен период в УМБАЛСМ „Пирогов` Details   PDF (Bulgarian)
K. Петров, Л. Свиленов, Ю. Ванев, В. Попов
 
No 3/4 (2018) Характеристики на изгарянията в детска възраст Abstract   PDF (Bulgarian)
E. Kаишева, Д. Радойнова, Й. Заякова
 
No 3/4 (2018) Хеморагичната треска с бъбречен синдром и Кримско-Конго хеморагична треска Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Пишмишева, И. Христова, Н. Ватев
 
No 1 (2015) Чие име носи Александровска болница Abstract   PDF (Bulgarian)
М. Георгиев
 
No 1 (2018) Чудомирови празници 2018 г., Казанлък, 25 март - 1 април Details   PDF (Bulgarian)
Донка Tишинова
 
376 - 400 of 418 Items << < 11 12 13 14 15 16 17 > >> 

Font Size


|