Scientific Online Resource System

Social Medicine

 
Issue Title
 
No 3/4 (2016) „Българско списание за психиатрия` Abstract   PDF (Bulgarian)
Ново списание
 
No 1 (2018) „Бяла книга за здравеопазване основано на стойности` Abstract   PDF (Bulgarian)
Г. Иванов
 
No 3/4 (2016) „Бялата кутия` Abstract   PDF (Bulgarian)
Б. Давидов
 
No 1 (2019) „В царството на Хигия“ на Николай Коростельов Details   PDF (Bulgarian)
П. Цонов
 
No 3/4 (2016) „Винаги е възможно да останеш човек`, Цветан Тодоров Details   PDF (Bulgarian)
П. Цонов
 
No 2 (2019) „ДИСКРИМИНАЦИОННИ ПРОЯВИ СПРЯМО ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ“ Представен от проф. д.ик.н. Пенка Найденова Abstract   PDF (Bulgarian)
Пенка Найденова
 
No 1 (2015) „Източни мъдрости, пословици и поговорки` Abstract   PDF (Bulgarian)
ДИ „д-р Петър Берон” ДИ „д-р Петър Берон”
 
No 4 (2017) „Историята на академичното медицинско образо вание в България` Abstract   PDF (Bulgarian)
M. Георгиев
 
No 1 (2018) „Латински сентенции` Abstract   PDF (Bulgarian)
Хуго Баракуда
 
No 1 (2018) „Латински сентенции` Abstract   PDF (Bulgarian)
Хуго Баракуда
 
No 1 (2015) „Малка школа за философско мислене` Глава ІV, „Човекът` Abstract   PDF (Bulgarian)
Kарл Ясперс
 
No 4 (2015) „Пред Ескулап всички са равни. Така наречената придворна медицина в България 1878-1988` Abstract   PDF (Bulgarian)
списание Социална медицина
 
No 1 (2015) „Предварително решение` - опит за въвеждане на завещанието „LIVING WILL` в България Abstract   PDF (Bulgarian)
П. Манчева
 
No 1 (2015) „Публикационна етика в биомедицинските изследвания. Нарушения и стандарти за добра публикационна практика` Abstract   PDF (Bulgarian)
Н. Фесчиева
 
No 3/4 (2018) „Статистика, социология и още нещо ...` Abstract   PDF (Bulgarian)
списание Социална медицина
 
No 2 (2019) „УНИВЕРСИТЕТИ ЗА ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ“ – ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА П. Бончева, К. Докова HEALTH PROMOTING UNIVERSITIES – A REVIEW OF THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE INITIATIVE P.Boncheva, K. Dokova Abstract   PDF (Bulgarian)
Петя Бончева, Клара Докова
 
No 1 (2015) „Хигиена на храненето` Abstract   PDF (Bulgarian)
Р. Eникова
 
401 - 417 of 417 Items << < 12 13 14 15 16 17 

Font Size


|