Scientific Online Resource System

Social Medicine

Медико-биологични признаци на телесните повреди (Проучване на съдебномедицинската практика по архивен материал)

Д. Деков, И. Иванов

Abstract

Целта на изследването е да анализира вида и структурата на медико-биологичните признаци при определянето на критериите за лека, средна и тежка телесна повреда. Да се установи, кои от тях са най-използвани в съдебномедицинската практика и при какъв вид увреждания. Проучени са 350 съдебномедицински експертизи по документи и материали (писмени данни) от архива на Катедрата по съдебна медицина и деонтология на Медицинскя университет в град Плевен на причинени телесни повреди у лица, пострадали от различни престъпления. Използвани са архивно-документален и математико-статистически методи на изследване. Резултатите показват, че получилите телесни повреди са предимно мъже, на възраст между 19 и 40 години, живеещи в градовете.

Keywords

bodily harms, forensic medicine expertise

Full Text


References

Лисаев П. Съдебномедицинска експертиза на телесните повреди по критериите на Наказателния кодекс на Р България, Сиби, София, 2010.

Наказателен Кодекс/Сборник нормативни актове/2 Издание 2016, Издателство Сиела, София.

Печилков И. Телесните повреди по Наказателния кодекс на НРБ, Издателство „Христо Г. Данов“, Пловдив, 1971.

Раданов Ст. Телесните повреди по Наказателния кодекс на Р България, Сиела, 1999.

Раданов Ст. Съдебно-медицинска експертиза на живи лица, София, Медицина и физкултура, 1986.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i4.4476

Refbacks

Font Size


|