Scientific Online Resource System

Social Medicine

Медицината

Oлег Хинков

Abstract

`Има три вида хора - част от проблема, част от пейзажа и
част от решението.` Тази точна мисъл на Робърт Де Ниро изплува в съзнанието ми, разгръщайки обемистата книга `Медицината` на проф. Олег Хинков. Част от хората, които започнаха здравната реформа у нас и направиха още десетки
`реформи` на реформата, помогнаха за объркването на
здравеопазването в страната и така станаха част от проблема. За съжаление мнозинството от работещите в областта на
медицината останаха част от пейзажа - поради инертност
или незнание, поради отказ да се борят със системата или поради това, че са намерили свое временно решение, удовлет-
воряващо личните им материални нужди. Малко от медиците и медицинските специалисти могат да бъдат включени в скромната част от хора, търсещи решение.

Проф. Олег Хинков без съмнение трябва да бъде включен
в тази малка група хора. От една страна, поради натрупания личен опит в позиции като лекар, професор по анестезиология и интензивно лечение, ръководител на клиника, директор на голяма болница, заместник-министър на здравеопазването, експерт на НЗОК. Затова `Медицината` е лично изстрадана книга.

От друга страна, Олег Хинков има впечатляваща ерудиция, както и изразена способност да вижда проблемите, да анализира причините, философски и експертно да осмисля скритите и видимите взаимовръзки, да търси решение в тяхната комплексност и рационалност, осмисляйки и отделните елементи, и цялостната картина. А това е качество на личността. И прави книгата полезна за здравната система в днешния й статус. Още повече, че предлаганите изводи и решения не произлизат от личния, a от обществения
и общия интерес.

Книгата е увлекателна, изпълнена с много интересни при-
мери и разсъждения. Чете се лесно, особено, когато тематиката те интересува професионално. Заглавията на отделните части, раздели и теми са нетрадиционни, интригуващи, дори неочаквани. `Цената на илюзиите` - част първа - включва правàта на пациентите, трудната (`невъзможната`) мисия на лекарите, милосърдието в хуманната медицина. Авторът осмисля философски, но и прагматично, с впечатляващи казуси и психологични проучвания, въпроси като чий е животът на болния, полезността на информираното съгласие, разминаването между алтруизма, милосърдието и пазарните отношения в медицината.

Този голям труд не може да бъде преразказан в една-две
страници, a и не това е целта на един кратък увод. Но не могат да не бъдат споделени тревогите на проф. Хинков за клиничната медицина в част втора. Как да не се съгласим с атрактивното заглавие на следващата част - `Управлението, глупако`, взаимствано от пресата, когато ни представя `трудния брак` между медицината и здравеопазването и проблемите, които породи здравноосигурителният закон. Защото се сблъскваме с опорочения пазар на медицинските услуги, с изострящото се напрежение между държавните
и частните болници, с недодялания и постоянно `усъвършенстван` модел на клиничните пътеки и т.н. За да стигнем до четвъртата част, посветена на технологиите за правене на медицина и последиците от премоделирането на здравната система в нейния преден фронт, в болниците и във висшите медицински училища, в управленските структури.

Основополагащо е разбирането, което проф. Хинков подчертава, че медицината и здравеопазването са различни понятия. В центъра на медицината стои човекът, a в центъра на здравеопазването - здравната система. С медицина се занимават лекари и медицински специалисти, със здравеопазване - специалисти по социална медицина, организация на здравеопазването, профилактика, медицинско право и етика, лекарствоснабдяване и др. Смесването на понятията е грешно, политически неграмотно, но понякога управленски удобно. `Медицината` е полемична книга. Тя влиза в спор с грешни постановки. Дискутира проблеми в лечебния процес. Дискутира проблеми в здравната система и дефектите на здравната реформа на всички нивà - общопрактикуващи лекари, болници, университети, управленски структури.

Здравната реформа изгуби своя блясък някъде по пътя на
провеждането й. Натрупаха се много грешки. Те се коригират трудно или не подлежат на корекция. Но се възпроизвеждат или задълбочават дефектите. Необходим е добър анализ и консенсусен план за бъдещето. Съгласие няма и е реалистично да приемем, че няма да бъде постигнато в разнородния политически хор. Необходима е медицинска експертиза. `Медицината` на О. Хинков предоставя експертно мнение, посочва дефекти, насочва към подходящи действия. Необходима книга, ако има мислещи и отговорни читатели,
искащи да направим нещо по-добро за медицината и здравната система, за пациентите и техните лечители.

Книгата обхваща проблемите в здравеопазването много -
пластово, почти пълно. Споделям посоката на обсъждане, разсъжденията и препоръките. Но бих бил доста по-краен в оценките си за посоката и последиците от преобразуванията. Проф. О. Хинков съхранява добрия тон в цялата книга. Обсъжда проблемите така, че би могъл да ги разбере всеки читател извън медицинската сфера. Разбираема книга. Работещо и полезно би било, ако книгата бъде прочетена от управници и законотворци. Дано те се вслушат в полезните разсъждения, препоръки и изводи на автора, които са в полза на гилдията, на пациентите и на здравната система. Волтер казва: `Мъдрият човек се учи от чуждите грешки. Умният се учи от собствените си грешки. Глупакът не се учи нито от чуждите, нито от собствените си грешки.`
Акад. Дамян Дамянов


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3%2F4.2154

Refbacks

Font Size


|