Scientific Online Resource System

Social Medicine

Медико-социална значимост на енергийните напитки при млади хора

Д. Байкова, П. Марков, Д. Марков

Abstract

Енергийните напитки са безалкохолни тонизиращи напитки, придобили медико-социална значимост през последната декада не само поради популярността им и модните тенденции в модела на хранене и живот на младите хора, но и поради установени сериозни здравни рискове при свръхупотреба. Резултатите сочат, че деца, юноши и млади хора са най-уязвима популационна група при свръхприем на енергийни напитки. Поносимостта към кофеин при деца и юноши е до 4пъти по-ниска от поносимостта при възрастните. При дневен прием наняколко (3-4 опаковки) енергийни напитки стръмно се повишава здравният риск от свръхвъзбуденост, хипертония, тахикардия, хипергликемия и др. Едновременната употреба на енергийни напитки, съдържащи прости захари, кофеин и тауринова киселина с алкохол е свързана със забавяне на алкохолното опиянение, съответно - с увеличена алкохолна консумацияи дехидратацияна мозъчната тъкан, обременена работа на мозък, сърце, черен дроб, бъбреци и др., със сериозни рискове за здравето и живота. Прави се заключение, че значителното нарастване на консумацията на енергийни напитки, особено от деца, ученици и млади хора през последните годининалага предприемане на действия за регулиране на предлагането и етикетирането на енергийните напитки и повишаване на здравните знания за информиран избор и употреба.

Keywords

energy drinks, composition, functional effects, medical-social significance, overconsumption, children, adolescents, young people, health risks, regulation

Full Text


References

АПБНБ– Потребление на безалкохолни напитки 2015, ХВП, бр. 4/2015

Петрова С, Дулева В. МЗ www.mh.government.bg/bg/energijni-napitki/

Australia New Zealand Food Standards Code– Standard 2.6.4– Formulated Caffeinated Beverages– F2009C00814”. Department of Health and Ageing (Australia), 2009.

Brien P, Rhodes D, Wagoner A, Wolfson М. Сaffeinated cocktails: Energy drink consumption, high-risk drinking, and alcohol-related consequences among college students. Acad Emerg med 2008;15:453–603.

Finnegan D. The health effects of stimulant drinks. nutrition Bulletin 2003;28:147-55.

Kuhns JB, Clodfelter A, Bersot H. Examining and understanding the joint role of caffeine and alcohol in facilitating violent offending and victimization. contemp Drug Probl 2010;37:267–87.

McLellan TM, Lieberman HR (2012). “Do energy drinks contain active components other than caffeine?”. Nutr Rev. 70 (12): 730–44. 8. Miller KE. Wired: energy drinks: jock identity, masculine norms, and risk taking. J Am coll health 2008;56:481–9.

“Scientific Opinion on the safety of caffeine. Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit”. www.efsa.europa.eu. Retrieved 2 January 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.5091

Refbacks

Font Size


|