Scientific Online Resource System

Social Medicine

Vol 22, No 2 (2014)

Cover & Contents PDF
  1

Accents

50 години катедра по социална медицина и организация на здравеопазването PDF
I. Mircheva 2
Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения към 31.12.2013 година PDF
Information from NTOZA 3

Social medicine

Неравенства в здравето и достъпа до медицинска помощ сред майките във Варненска област PDF
N. Usheva, K. Dokova, Albena Kerekovska 4-6
Нозологична структура на смъртността в р България в периода 1990-2012 г PDF
K. Dikova, M. Vichev, K. Panayotov 7-9
Регионални различия в застарянетo на българското население PDF
С. Aлександрова-Янкуловска, Г. Грънчарова 9-12

Epidemiology

Преглед на разпространението на дихателните алергии в детска възраст PDF
A. Tодорова, A. Цветкова, Д. Димитров 13-16
Стил на живот на лекарите, работещи в болничната помощ PDF
И. Мирчева, Л. Георгиева, K. Докова, Ст. Попова 17-20
Смъртност от сърдечно-съдови заболявания в периода 1990-2012 г. PDF
K. Панайотов, Kр. Дикова, М. Вичев 20-21
Роля на значимите други за групирането на рискови поведения при редовно употребяващи алкохол юноши PDF
Г. Чамова 22-24

Healthcare management

Един български изследовател в Америка. Интервю с д-р Константин Христов PDF
П. Цонов 25-26
Стратегия на здравната реформа - издание второ PDF
Б. Давидов 26-28

Informatics

Популационни ракови регистри - защо имаме нужда от тях? PDF
Н. Димитрова 29-30
Информираност за политики за мобилност и миграционни нагласи на руските здравни професионалисти PDF
Л. Георгиева, A. Докова, T. Kостадинова, Л. Попов 30-32

Economics

Икономиката като наука за общественото благополучие PDF
E. Григоров, В. Белчева, П. Салчев 33-37
Анализ на търсенето и предлагането на медицински услуги на вътрешния и външен пазар PDF
E. Kасова, Й. Йорданов 37-39

Medical law

Телесните повреди в наказателните кодекси на българия в исторически aспект PDF
В. Доков 40-41
Деонтология и професионализация, реалности и предизвикателства пред лекарите в българия в началото на XXI век PDF
Л. Kатрова 41-43
Отклоняване от истината в биомедицинските публикации - значим проблем за добрата изследователска практика PDF PDF
A. Kерековска 44-47

Culture and medicine

Из: Жак Атали „Кратка история на бъдещето`, изд. „Рива`, 2009 PDF
Ж. Aтали 48

Font Size


|