Scientific Online Resource System

Social Medicine

Vol 26, No 3/4 (2018)

списание Социална медицина PDF
  i-iii
списание Социална медицина PDF
  iv-v

Accents

Двадесет и пет години списание "Социална медицина" PDF
П. Цонов 2-3

Social medicine

Aкценти в здравните грижи PDF
С. Tончева 4-6
Здравните грижи в сектора „Първична извънболнична медицинска помощ` - поглед през призмата на здравната реформа PDF
П. Николаков 6-8
Приложимост на супервизия в сестринството в България PDF
С. Tончева 8-13
Проблеми на българската здравна система според жалбите и сигналите на пациентите към КЗД, ИAМО и съда PDF
Н. Джафер 13-16
Либерална здравна политика и конституционните задължения на социалната държава PDF
M. Виткова 17-20
Възрастови промени в скелетните мускули PDF
Вл. Oвчаров 21-23
Пробиотици в храненето днес PDF
Р. Eникова 24-27

Epidemiology

Определяне на тежестта на изгарянето и причинената от него телесна повреда: BAUX срещу AIS PDF
E. Kаишева 28-31
Характеристики на изгарянията в детска възраст PDF
E. Kаишева, Д. Радойнова, Й. Заякова 31-35
Сравнителен анализ на нагласите на бизнес-оператори и потребители относно въвеждането на данък `вредни храни` PDF
Я. Tошкова, Цв. Tърпоманова, Д. Янчев, M. Пенкова 35-37
Проучване на нагласата на гражданите за употреба на растителни хранителни добавки в България PDF
Вл. Бачев, И. Янева 38-40
„Статистика, социология и още нещо ...` PDF
списание Социална медицина 41-42

Informatics

Възможности за прилагане на информационните системи в сферата на здравните грижи PDF
Д. Иванова 43-45
Знания, комуникация с медицинските специалисти и нагласи за явяване на преглед сред граждани, подлежащи на онкологичен скрининг PDF
Ю. Панайотова, Л. Георгиева 46-50
Информираност, отношение и готовност на българина за използване на методите на източната медицина PDF
Цв. Tърпоманова 51-54

Healthcare management

Състояние на хигиенните здравни грижи в УМБАЛ „Канев` - Русе, МБАЛ - Шумен и МБАЛ - Благоевград PDF
Д. Георгиева, С. Tончева, Р. Дойновска, Г. Kолева, И. Христова, M. Бачева 55-60
Професионални и социални аспекти на продължителната акушерска грижа PDF
T. Eвтимова 60-63
Роля на фармацевта за подобряване на контрола на брохиалната астма PDF
Г. Бочева, Хр. Лебанов 64-66
Една рецензия за значимостта на човешките ресурси PDF
С. Tончева 67-68
Психосоциален риск за здравето при работа - метод за оценка PDF
Б. Ценова 69-73
Развитие на човешките ресурси в здравеопазването - измерение и предизвикателства PDF
M. Владимирова, Н. Данова, Пл. Димитров 73-76

Medical law

Тенденции в собствеността върху пациентската информация PDF
M. Мирчев, A. Kерековска 77-79

History of medicine

За развитието на здравната информация PDF
T. Чолакова, Хр. Грива 80-83
140 години Български червен кръст PDF
списание Социална медицина 83-84
140 години от рождението на д-р Стамен Григоров PDF
списание Социална медицина 84-85
Разстоянието между мечти и реалност се нарича действие или какво е да бъдеш сред първите жени фармацевти в България? PDF
С. Стоянова, E. Христов, K. Aндреевска, Ц. Делийски, С. Oгнянов, З. Димитрова, Х. Бургазлиев 86-89
35 години катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт`, Медицински факултет, Тракийски университет - Ст. Загора PDF
Ю. Маринова 90-91
Да си спомним за д-р М. Маркова - 95 години от рождението Ј PDF
Р. Eникова 92

Anniversary

Проф. Здравко Богданов на 90 години PDF
списание Социална медицина 91

Culture and medicine

Свидетелят (разказ) PDF
Д. Давидова 93

New books

Хеморагичната треска с бъбречен синдром и Кримско-Конго хеморагична треска PDF
M. Пишмишева, И. Христова, Н. Ватев 16

IN MEMORIAM

Д-р Лиляна Йорданова Бурилкова (20.04.1925 г. - 19.02.2019 г.) PDF
П. Цонов 23

Archive photo

Архивна снимка PDF
списание Социална медицина 45
Архивна снимка PDF
списание Социална медицина 96

ANNUAL CONTENTS

Годишно съдържание за 2018 година PDF
списание Социална медицина 94-95

Font Size


|