Scientific Online Resource System

Social Medicine

140 години от рождението на д-р Стамен Григоров

списание Социална медицина

Abstract

Д-р Стамен Гигов Григоров е знаменит български микробиолог и лекар. Един български учен, който става по-известен в чужбина, отколкото в България.


Full Text


References

Тодор Христов Григоров, “Животът и делото на д-р Стамен Григоров”, фондация “Стамен Григоров”, София, 1988

Материалите за 140-годишнината от рождението на

д-р Стамен Григоров са подготвени със съдействието на

доц. д-р Р. Еникова, дм
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.6012

Refbacks

Font Size


|