Scientific Online Resource System

Social Medicine

Характеристики на изгарянията в детска възраст

E. Kаишева, Д. Радойнова, Й. Заякова

Abstract

Проучването има за цел да се определянят факторите от страна на причиняващия агент, на пострадалия организъм и на околната среда от значение за развитието на термичната болест при деца, с цел превенция на тези тежки, a понякога и с фатален изход случаи. За проучването са използвани данни от историите на заболяване на пациенти до 18-годишна възраст, постъпили за лечение в КТТПВЕХ при „МБAЛ - Варна`, за 5-годишен период (2011-2015 г.). За този период в клиниката са лекувани 565 деца с термична травма, от които 221 момичета (39.1%) и 344 момчета (60.9%). Два от случаите са с летален изход. Изгарянията са най-чести във възрастовата група 1-5 г. - 367 (65%), като повече от 60% от тях са момчета. Най-често това са попарвания с гореща вода или друга течност - 373 (66,3%) случаи, в много по-малко случаи изгарянето е контактно или пламъково, съответно 109 (19,4%) и 55 (9,85%). При повече от три четвърти от случаите изгарянето обхваща под 10% от общата телесна повърхност. Получените резултати могат да спомогнат за разработване на програма, целяща намаляването на тези тежки от медицинска, съдебномедицинска, социална и икономическа гледна точка случаи.

Keywords

thermal injury, children, thermal factors

Full Text


References

Abeyasundara S, Rajan V, Lam L, Harvey J, Holland A. The changing pattern of pediatric burns. J of Burn Care & Research. 2011;32:178-184.

Agbenorku P. Early childhood severe scalds in a developing country: A 3-year retrospective study. Burns and Trauma. 2013;1(3):122-127.

Aldana MC del Rosario, Navarrete N. Epidemiology of a decade of pediatric fatal burns in Colombia, South America. Burns. 2015;41:1587-92.

Balseven-Odabasi A, Tumer AR, Keten A, Yorganci K. Burn injuries

among children aged up to seven years. The Turkish Journal of Pediatrics. 2009;51:328-335.

Berber G, Arslan MM, Özde T. Childhood deaths resulted from burn

injuries in Diyarbakır. Eur J Gen Med. 2009;6(1):25-27.

Brusselaers N, Monstrey S, Vogelaers D, Hoste E, Blot S. Severe burn injury in Europe: a systematic review of the incidence, etiology, morbidity, and mortality. Crit Care. 2010;14(5):188.

Chadova L, Bouska I, Toupalik P. Lethal burn trauma in children. Acta Chir Plast. 2000;42(2):60-3.

Davoodi P, Fernandez JM, O. SJ. Postburn sequelae in the pediatric patient: clinical presentations and treatment options. J Craniofac Surg. 2008;19(4):1047-52.

Delgado J, Rairez-Carich ME, Gilman RH, et al. Risk factors for burns in children: crowding, poverty and poor maternal aducation. Inj Prev. 2002;8:38-41.

Duke J, Wood F, Semmens J, et al. A study of burn hospitalizations for children younger than 5 years of age% 1983-2008. Pediatrics. 2011; 127:971-7.

Forjuoh S. Burns in low- and middle-income countries: a review of available literature on descriptive epidemiology, risk factors, treatment, and prevention. Burns. 2006;32:529-37.

Frisman E, Racz O, Petrovicova J, Slavik J, Cimbolakova I. Scald burns in children. An analysis with special attention to the roma ethnic group in East Slovakia. International Journal of Clinical Medicine. 2015;6:44-49.

Gaffney P. The domestic iron. A danger to young children. J Accid Emerg Med. 2000;17:199-200.

Guzel A, Aksu B, Aylanc H, Duran R, Karasalihoglu S. Scald in Pediatric Emergency Department: a 5-year experience. Journal of Burn Care & Research. 2009; 30:450-456.

Kemp AM, Jones S, Lawson Z, Maguire SA. Patterns of burns and scalds in children. Arch Dis Child. 2014;99:316-321.

Lorch M, Goldberg J, Wright J et al. Epidemiology and disposition of burn injuries among infants presenting to a tertiary-care pediatric emergency department. Pediatr Emerg Care. 2011;27:1022-6.

Maghsoudi H, Samnia N. Etiology and outcome of pediatric burns in Tabriz, Iran. Burns. 2005;31:721-5.

Mashreky SR, Rahman A, Chowdhury SM, Giashuddin S, Svanstrom L, Linnan M, et al. Epidemiology of childhood burn: Yield of largest community-based injury survey in Bangladesh. Burns. 2008;34:856-62.

Mukerji G, Chamania S, Patidar GP, Gupta S. Epidemiology of paediatric burns in Indore, India. Burns. 2001;27:33-8.

National Center for Injury Prevention and Control, CDC, Israel. Leading cases of injury deaths.

Parkhouse N. Burns and scalds. Current Paediatrics. 1993;3:67-71.

Peleg K, Goldman S, Sikron F. Burn prevention programs for children: do they reduce burn-related hospitalizations? Burns. 2005;31:347-350.

Quayle K, Wick N, Gnauck K et al. Description of Missouri children who suffer burn injuries. Inj Prev. 2000;6:255-8.

Serour F, Gorenstein A, Boaz M. Characteristics of thermal burns in children admitted to an Israeli pediatric surgical ward. Isr Med Assoc J. 2008;10:282-6

Shah A, Suresh S, Thomas R, Smith S. Epidemiology and profile of pediatric burns in a large referral center. Clinical Pediatrics. 2011;5:391-395.

Sharma PN, Bang RL, Al-Fadhli AN, Sharma P, Bang S, Ghoneim IE.

Paediatric burns in Kuwait: Incidence, causes and mortality. Burns.

;32:104-111.

Tan KT, Prowse PM, Falder S. Ethnic differences in burn mechanism and severity in a UK paediatric population. Burns. 2012;38:551-5.

Tarim A, Nursal TZ, Yildirim S, Noyan T, Moray G, Haberal M. Epidemiology of pediatric burn injuries in Southern Turkey. Journal of Burn Care & Rehabilitation. 2005;26:327-30.

Teo A, Van As AB, Cooper J. A comparison of the epidemiology of paediatric burns in Scotland and South Africa. Burns. 2012;38(6):802-6.

World Health Organization. The Global burden of disease 2004 update. Geneva, Switzerland: World Health Organization. 2008:157.

Xu JH, Qiu J, Zhou JH, Zhang L, Yuan DF, Dai W, Gao L. Pediatric burns in Military Hospitals of China from 2001 to 2007: A Retrospective study. Burns. 2014;40:1780-88.

Zhou B, Zhou X, Ouyang L, Huang X, Zhang M, ren L, Liang P. An epidemiological analysis of paediatric burns in urban and rural areas in South Central China. Burns. 2014;40:150-6.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.5994

Refbacks

Font Size


|