Scientific Online Resource System

Social Medicine

35 години катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт`, Медицински факултет, Тракийски университет - Ст. Загора

Ю. Маринова

Abstract

През 1983 г. в състава на новооткрития Висш медицински институт в гр. Стара Загора е разкрита катедра „Социална медицина`. Неин основател и първи ръководител е доц. д-р Павел Дамянов Кушев, дм. Той ръководи катедрата от 1983 до 1987 г. Присъдено му е академично звание професор през 1984 г. Проф. Кушев е зам.-ректор по научната дейност на ВМИ от основаването му.

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.6014

Refbacks

Font Size


|