Scientific Online Resource System

Social Medicine

Здравният мениджър като „мениджър на промяната`

П. Балканска, Н. Георгиев

Abstract

Успехът на всяка организация зависи от ефективното управление. В системата на здравеопазването изискванията за развитие на мениджърите са пряко свързани с текущата реформа и необходимостта от възприемане на нови организационни ценности, изискващи нов стил на управление, умения и нагласи към работата. Нуждата от мениджъри, които да се подготвят за новите си роли на развиващи се лидери и „агенти на промяната`, става очевидна. Въз основана собствено проучване, проведено сред 220 здравни мениджъри, са идентифицирани основни управленски умения, необходими за оптимизиране на обучението на здравните мениджъри. Най-желаните области за развитие, на които е необходимо да се фокусират темите за обучение, са свързани с: мотивационни умения, разрешаване на конфликти и сплотеност на екипи, комуникационни умения, психологични механизми за управление на промените, лидерски умения.

Keywords

change management, healthcare manager, training, development

Full Text


References

Adair, J. How to Grow Leaders: The Seven Key Principles of Effective Leadership Development, Kogan Page. 2005.

Avolio B., Examining the ful range of leadership: Looking back to transform forward. In D. Day, St. Zaccaro, S. Halpin. Leader development for transforming organizations lawrence Erlbaum associates Inc., 2004, 71-98.

Balkanska P., Psychological approaches to health management, Sofia, Bulvest 2000, 2009 (in Bulgarian).

Balkanska, P., Model for development of leadership competence in the field of Health, 2010 habilitats .trud (in Bulgarian).

Borisov, V ., Strategic Management, Sofia, Firmest, 2006 (in Bulgarian).

Boyatzis, R.E., Cowen, S.S., Kolb, D.A.Innovation in Professional Education, McBer &Company, 1998.

Cook J., Hepworth S., Wall T., Warr P., The experience of work: ac ompendium and review of 249 measures. London: Academic Press Inc., 2004.

Mack J., The 6 Timeless Attributes of Success: Winning Principles for Your Business & Personal Development, www.amazon.com/reader, 2009.

Vodenicharov Tz., The 7 differences between the medic and the manager, Sofia, DAK, 2003 (in Bulgarian).
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.5083

Refbacks

Font Size


|