Scientific Online Resource System

Social Medicine

Как фармацевтичното образование повлия на фармацевтичната професия и аптечната практика в САЩ

Зл. Димитрова, E. Христов, K. Aндреевска, С. Oгнянов, Цв. Делийски, Хр. Бургазлиев

Abstract

Още от времето на Средновековието аптекарите са изучавали фармацевтичното изкуство чрез различни форми на чиракуване с надеждата да получат магистериум и да си открият собствена аптека. С бурното развитие на научните открития, особено в областта на алкалоидната химия в края на XVIII и началото на XIX в., някои западноевропейски страни въвеждат официално одобрени програми с изисквания към аптекарите, обикновено съобразени с мнението на преподавателите по медицина. Повлияна от традициите, заложени в Едикта на Фридрих II, Прусия първа в края на XVIII в. открива частни институти за подготовка на аптекари, където се преподават знания по основните научни области в допълнение към практическите умения и опит, получени по време на чиракуването в аптека. [1]. Американското фармацевтично образование извървява много дълъг и поучителен път от чиракуването до получаването на образователната степен доктор по фармация (Pharm D), който е обект на настоящата обзорна публикация.

Keywords

apprenticeship, educational degrees in pharmacy - PhG (Graduate in pharmacy), Ph. C. (Pharmaceutical chemist), B. S Pharm. (Bachelor of Science in Pharmacy), Parm D. (Doctor in Pharmacy)

Full Text


References

David L. Cowen and William H. Helfand,Pharmacy:An Illustrated History (New York:Harry Abrams, 1990), 145

Charles Lawall, The Curious Lore of Drugs and Medicines: Four Thousa Years of Pharmacy (Garden City, NY: garden City Publishing, 1927),447-448. From President Daniel B. Smith`s commencement address to the Philadelphia College of Pharmacy`s class of 1929.

Пак там, 442-443

George Bender, Great Moments in Pharmacy,(Detroit MI:Northwood Institute Press,1966),69-70

Glenn Sonnedecker,comp, Kremers and Urgan`s History of Pharmacy, 4th ed., Madison, 1976, 115 6. Пак там, 104-108

Пак там,,117. David L. Cowen and William H. Helfand, Pharmacy, 146

Gregory Higby, A brief look at American pharmaceutical education before 1900, In Search of Excellence: the First Century of the American Association of Colleges of Pharmacy, Alexandria, VA: AACP, 1999, v. 63, 1.

Glenn Sonnedecker,comp, Kremers and Urgan`s History of Pharmacy, 4th ed., Madison, 1976, 227

Пак там

Dennis B. Worthen, Heroes of Pharmacy: Professional Leadership in Times of Change ( Washington,DC:APHA, 2008),154

Пак там, Glenn Sonnedecker,comp, Kremers and Urgan`s History of Pharmacy, 4th ed., Madison, 1976, 284-285.

Пак там, 286-287 14. Пак там, 229 15. Пак там, 244

Jane Mobley, Prescription for Success: The chain drug story, The Lowell Press, 1990, 4

Michael Flannery and Dennis B. Worthen , Pharmaceutical Education in the Queen City: 150 Years of Dennis B. Worthen Service 1850-2000, New York: Pharmaceutical Products Press,Inc.,2001, 8

Glenn Sonnedecker,comp, Kremers and Urgan`s History of Pharmacy, 4th ed., Madison, 1976,232

Robert A. Boerki, American Pharmaceutical Education, 1852-1902, 38

John Prascandola and John Swann, Development of the pharmacology in american schools of pharmacy, Pharmacy in History, v. 25, 1983, 3, 98

George Bender, Great Moments in Pharmacy, Detroit MI:Northwood Institute Press,1966,141

Dennis B. Worthen, Heroes of Pharmacy: Professional Leadership in Times of Change, Washington, DC:APHA, 2008, 114 23. Пак там, 161-165

Glenn Sonnedecker,comp, Kremers and Urgan`s History of Pharmacy, 4th ed., Madison, 1976,240

Dennis B. Worthen, Heroes of Pharmacy, 115 26. Пак там, 113-119

Glenn Sonnedecker,comp, Kremers and Urgan`s History of Pharmacy, 4th ed., Madison, 1976, 245 28. Пак там, 246

Robert M. Elenbaas and Dennis B. Worthen,eds, Clinical Pharmacy in the United States: Transformation of a Profession (Lenexa KS: American College of Clinical Pharmacy,2009),131

Dennis B. Worthen, Heroes of Pharmacy.,83

Gregory Higby, " From Compounding to Caring: An Abridged History of American Pharmacy." In Pharmaceutical Care, edited by Calvin H. Knowlton and Richard P. Penna ( Bethwsda, MD:ASHP,2003),36

Robert A. Boerki, American Pharmaceutical Education, 1952-2002,51

Charles D. Hepler, " Reflections on Clinical Pharmacy,. In: Clinical Pharmacy in the United States,edited by Robert M. Elenbaas and Dennis B. Worthen, (Lenexa KS: American College of Clinical Pharmacy,2009),148

Пак там, 157

www.aacp.org, accessed September 20, 2014

B.M. Bluml, Definition of the medication therapy management: development of professionwide consensus, Journal of the American Pharmacists Association, v. 45, 2005, 566-572
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2-3.4117

Refbacks

Font Size


|