Scientific Online Resource System

Social Medicine

Анализ на търсенето и предлагането на медицински услуги на вътрешния и външен пазар

E. Kасова, Й. Йорданов

Full Text


References

Anell, A.,M. Willis, International comparison of health care systems using resource profiles, in: “Bulletin of the WHO”, 78(6), 2000.

Гетцен, Т., Работа за класификация на видовете заплащания, 1998.

Fuchs, V., Who shall live? Health, economics, and social choices, New York, „Basic Books“, 1974.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i2.947

Refbacks

Font Size


|