Scientific Online Resource System

Social Medicine

Анализ на тенденциите в развитието на аптечния сектор и дефиниране на новите предизвикателства

Хр. Бургазлиев, И. Гетов, E. Христов, Зл. Димитрова, С. Oгнянов

Abstract

В годините на прехода у нас наложената дерегулация в аптечния сектор доведе до редица негативни последици. Целта на настоящото проучване е на базата на анализа на състоянието в аптечния сектор у нас и в други страни членки на ЕС да се очертаят насоките за промени в аптечното законодателство, които да гарантират внедряването в българските аптеки на новите групи дейности на модерната аптечна практика.

Keywords

regulation of the pharmaceutical market, deregulation of the pharmacy market, LMPHM, BPhU, BDA, pharmacy, access to pharmacy care, public health, master of pharmacy, medical professionals, Burgas


References

Сабине Фоглер, Даниеле Артс, Клаудия Хабл, Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen /ÖBIG/-Австрийски институт по здравеопазване, ФАРМАЦИЯТА В ЕВРОПА. Поуки от дерегулацията –

изследване на конкретни случаи, Виена, м. февруари 2006 г.

Български фармацевтичен съюз, www.bphu.bg

Изпълнитeлна агенция по лекарствата, www.bda.bg
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3%2F4.2143

Refbacks

Font Size


|