Scientific Online Resource System

Social Medicine

Профилактика и превенция на съдовите проблеми при диабетно болните

В. Василев

Abstract

Захарният диабет е хронично заболяване. Има два типа диабет: Тип 1 (автоимунна болест) и Тип 2. Заболяването поразява кръвоносните съдове и периферните нерви. Високите нивà на глюкоза в кръвта водят до атеросклероза
на съдовете: макроангиопатия и микроангиопатия. Диабетното стъпало е особена форма на ангиопатия. Полиневропатията се изразява чрез така нареченото невропатно диабетно стъпало. Типично усложнение на невропатното диабетно стъпало е улкусът (язва). Важно е да се вземат мерки за предотвратяване на развитието на диабетното стъпало, за се
избегнат усложненията му. Ранната диагноза, навременната и правилна профилактика са ключовите фактори за предпазване от усложненията и поддържане на добро качество на живот.


Keywords

diabetes, diabetic foot, neuropathic diabetic foot, microangiopathy, macroangiopathy, ischemic ulcus, neuropathic ulcus

Full Text


References

Василев В., Съвременни подходи при лечение и профилактика на диабетното стъпало, Годишник на университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2012, т.XLI(2), 180 – 182

Дойчинов А., Клинична ангиология, 2001

Светухин А., А. Земляной, В. Колтунов, Хирургия, М.2008, 7, 8-10

Armstrong DG, Lavery LA, Kimbriel HR, Nixon BP, Boulton AJM. Activity patterns of patients with diabetic foot ulceration: patients with active ulceration may not adhere to a standard pressure off-loading regimen. Diabetes Care 2003;26:2595-2597

Barnes RC: Point: hyperbaric oxygen is beneficial for diabetic foot wounds.

Clin Infect Dis, 2006; 43:188-192,

Dellon AL, Muse VL, Nickerson DS, Akre T, Anderson SR et al. Prevention of ulceration, amputation, and reduction of ospitalization: outcomes of a prospective multicenter trial of tibial neurolysis in patients with diabetic

neuropathy. J Reconstr Microsurg, 2012; 28: 241-246

Edgar J G Peters, Benjamin A Lipsky Diagnosis and management of infection

in the diabetic foot. Med. Clin. North Am. Sep 2013

Report of WHO Study Group Diabetes Mellitus,Geneve 2006

International Diabetes Federat. Рrevention of diabetes. http://www.idf.org




DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i2.1326

Refbacks

Font Size


|