Scientific Online Resource System

Social Medicine

Здрави деца в здрави семейства - детска компонента на програма СИНДИ-България (II част)

Г. Цолова, Н. Василевски, п. Димитров

Abstract

`Здрави деца в здрави семейства` е детската компонента на СИНДИ. Тя се реализира успешно в седем демонстрационни зони на Програмата и предлага надеждна рамка за политика и стратегия в областта на профилактиката на хроничните незаразни болести при децата. Намаляването на нивото на факторите на риска за здравето води до намаляване на риска от развитие на тези болести в по-зряла възраст. Програмата се реализира чрез развитието на дейности за промоция на здравето и профилактика на болестите и промяна в начина на живот, с участието на всички обществени структури и организации и най-вече на самите деца и семействата, в които живеят.


Keywords

CINDI, risk factors for health, chronic non-communicable diseases, students

Full Text


References

Цолова Г., Н. Василевски, П. Димитров, А. Манолова. Изследване на

факторите на риска за хронични неинфекциозни болести сред ученици

в зоните на СИНДИ, Бълг. сп. за обществено здраве, т. 2, 3(2), 2010.

Сравнителен анализ на резултатите от изследванията за носителство на основните фактори на риска за здравето на учениците на възраст 14-18 години във В. Търново. Достъпно на: http://www.riokoz-vt.com/

Цолова Г., М. Николова. Анализ на данните от изследването за носителство на фактори на риска за здравето сред ученици на възраст 14-18 г. Здрави деца в здрави семейства, програма СИНДИ, 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i2.1330

Refbacks

Font Size


|