Scientific Online Resource System

Social Medicine

Vol 23, No 2 (2015)

списание "Социална медицина" PDF
  i-iii

Accents

Екип от НЦОЗА участва в работни срещи в Норвежкия институт по обществено здраве и в Норвежката агенция по радиационна защита PDF
М. Израел, Пл. Димитров, В. Зарябова, Й. Aрнаудов 2
Актуална информация от НЦОЗА - Дирекция `Национални здравни данни и електронно здравеопазване` PDF
Aктуална информация о Дирекция “Национални здравни данни и електронно 3
Архивна снимка PDF
П. Цонов 49

Social medicine

Доверието в здравеопазването - отправен ориентир за успешното му управление PDF
В. Михайлова, М. Льочкова, Д. Димитрова, И. Биволарски 4-8
Фактори, които оказват влияние за приемане на поведения за промоция на здраве PDF
T. Kаранешева 8-11
Профилактика и превенция на съдовите проблеми при диабетно болните PDF
В. Василев 11-14
Съвременни политики за промоция на здраве на работното място PDF
Н. Петрова, Л. Георгиева 15-17
Възможности за профилактика и рехабилитация в Медикъл СПА центровете PDF
A. Грозева, Св. Шопова Шопова 17-18

Epidemiology

Изграждане на национален регистър на болните от захарен диабет PDF
Д. Чаръкчиев, С. Захариева, Г. Aнгелова, Св. Бойчева, Ж. Aнгелов, П. Маринова, Г. Ненчовска, Л. Манева, A. Величков, Г. Петрова, K. Kоприварова, И. Стоева, М. Боянов, Р. Савова, Р. Радев, Л. Стойкова-Чорбанова, E. Tашева, П. Денчева, E. Фотева, K. Славчева, Б. Стоянов, A. Стоев, С. Aлексиева, E. Kотова, И. Kовачева, T. Tомов 19-21
Здрави деца в здрави семейства - детска компонента на програма СИНДИ-България (II част) PDF
Г. Цолова, Н. Василевски, п. Димитров 22-25

Healthcare management

Наличие на агресия в професионалното поведение на медицинската сестра PDF
Ст. Павлова 26-28
Комуникацията и правото на информираност като основен компонент на информираното съгласие PDF
Н. Щерева-Николова 29-31
Маркетингът в пластично-възстановителната и естетичната хирургия PDF
A. Eнчев 32-33

Informatics

Изследване на контингент студенти в онлайн форма на обучение PDF
O. Kалмикова, A. Черепанов 34-36
Информираност на лекарите по дентална медицина и зъботехниците в гр. Варна относно употребата на видовете системи за отливане на работни модели PDF
Св. Пенева, С. Tончева 37-38

Medication supplies

Българска топ иновация - 2015 г. Късче от родно съкровище дарява здраве по света PDF
В. Шипочлиева 39-40
Деветото издание на Българските фармацевтични дни - 2015 г. приключи PDF
Социална ме Социална медицина 40

Medical law

Лекарски грешки и деонтология PDF
д. Радойнова 41-43

History of Medicine

МБАЛ-Пазарджик и здравеопазването в Пазарджик - история и настояще PDF
М. Пишмишева 44-45
Пловдивски медицински университет на 70 години PDF
Д. Вучев 46-47
Чл. кор. проф. д-р Петър Николов - 120-годишен юбилей PDF
Д. Вучев 47

IN MEMORIAM

Почина д-р Иван Герджиков на 70 години PDF
от Редколегията на сп. от Редколегията на сп. “Социална медицина” 25

New books

Стоянка Кендерова „Болници за бедни и преселници в Дунавския вилает` PDF
М. Йорданова 48

Font Size


|