Scientific Online Resource System

Social Medicine

Изграждане на примерен мониторинг план за клинично изпитване, използващо `мониторинг, основан на оценка на риска` като метод за контрол на качеството

M. Бекирска, Л. Богданова, И. Гетов

Abstract

Мониторингът е един от основните механизми за контрол на качеството, заложен в Ръководството за добра клинична практика, като най-широко разпространен е т.нар. on-site (на място) мониторинг. С прилагането на този метод в практиката се откриват редица негативи, които създават предпоставки за неефективност по отношение на
управлението и контрола на качеството на събраните данни. Тези неблагополучия карат регулаторните органи да стимулират фармацевтичните компании в използването на по-ефективни мониторинг модели. Вниманието е насочено към централизиран метод, базиращ се на мониторинг, основан на оценка на риска. Този метод представя гъвкав модел, фокусиран върху данни, документи и процеси, които са критични и важни за провеждане на изследването. Настоящата
статия изследва структурата и методологията на изграждане на примерен мониторинг план, основан на `оценка на риска`.

Full Text


References

ICH. Guideline for good clinical practice, May 1996.

Guidance for industry: Oversight of clinical investigations – a risk-based

approach to monitoring, U.S. Department of human and health services, Food and Drug administration, August 2013.

Reflection paper on risk based quality management in clinical trials, European

Medicines Agency, EMA/269011/2013.

Slizgi, B., Franco, R., Hronec, M., Higher quality at lower cost: the benefits of portfolio-wide predictive analytics in clinical trial monitoring, Applied Clinical Trials, 26 August 2013.

Ansmann E., Hecht A., Henn D., Leptien S., Stelzer, H., The future of monitoring

in clinical research – a holistic approach: Linking risk-based monitoring with quality management principles, GMS German Medical Science

Journal, 2013; 11-Doc04; 4 February 2014.

Barnes, S., Katta, N., Sanford, N., Staigers, T., Verish, T., Technology

Considerations to Enable the Risk-Based Monitoring Methodology, Therapeutic

innovation and regulatory science 2014 48-536, originally published online 11 August 2014.

Buyse, M., Centralized statistical monitoring as a way to improve the

quality of clinical data, Applied Clinical Trials Journal, 24 March 2014.

Kirkwood A., Cox T., Hackshaw A., Application of methods for central

statistical monitoring in clinical trials, Clinical Trials SAGE J, 2013 10:783.

Rosenberg, M., Key Considerations in the Transition to Risk-Based Monitoring,

Therapeutic Innovation and Regulatory Science, 2014 48: 428

originally published online 23 January 2014.

E. Kostov, E. Grigorov, V. Belcheva, P. Hristova, Review of the historical aspects in the development of clinical trials. ASKLEPIOS 2013; 8(2):39-46.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3.1463

Refbacks

Font Size


|