Scientific Online Resource System

Social Medicine

Влияние на ортодонтските фиксирани апарати върху някои фази от дъвкателния цикъл

Д. Kонстантинова, Х. Aрнаутска, M. Димова, И. Герджиков

Abstract

Целта на авторите е на основата на субективната оценка на пациентите да проучат възможни нарушения
на дъвкането за периода на ортодонтското лечение с брекети. Проучена е субективната оценка за храненето на 30 пациенти с брекети (клинична група) и контролна група от 139 пациенти. Получените резултати показват, че самооценката на дъвкателната функция и ефективност в клиничната група е много добра и значително се доближава до тази в контролната група, като несигнификантна разлика се наблюдава само в процеса на отхапване на храната.

Keywords

subjective assessment, masticatory function, braces

Full Text


References

Витанова Л., Р. Гърчев: Физиология на лицево-челюстната област, 2000, Арсо, 54-55

Филчев, A., Р. Ралев: Пропедевтика на протетичната дентална медицина, София, 2010, 89-90

Joshipura, K., W. Willett, C. Douglass: The impact of edentulousness on food and nutrient intake, Journal of the American Dental Association, 1996, 127, 459–467

Johansson, I., P. Tidehag, V. Lundberg, G. Hallmans: Dental status, diet and cardiovascular risk-factors in middle-aged people in northern, Sweden Community Dentistry and Oral Epidemiology, 1994, 22, 431–436

Lee J., R. Weyant, P. Corby, S. Kritchevsky, T. Harris, R. Rooks, et al.:

Edentulism and nutritional status in a biracial sample of well-functioning,

community-dwelling elderly: the health, aging, and body composition study, American Journal of Clinical Nutrition, 2004, 79, 295–302

Papa Ibrahima Ngom, Falou Diagne,a Adjaratou Wakha Aïdara-Tamba, Abdou Senec: Relationship between orthodontic anomalies and masticatory function in adults, J Orthod Dentofacial Orthop 2007;131, 216-22

Steele J., A. Sheiham, W. Marcenes, A.W.G. Walls: National diet and nutrition

survey: people aged 65 years and over Report of the oral health survey, vol. 2 , The Stationery Office, London, 1998

van der Bilt, A., L. Engelen, L. Pereira, H. van der Glas, J. Abbink, Oral physiology and mastication, Physiology & Behavior 2006, 89 22–27
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i4.1607

Refbacks

Font Size


|