Scientific Online Resource System

Social Medicine

България с награда за клинична етика за 2016 г. - проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, дмн

С. Aлександрова-Янкуловска

Abstract

На 20-ти май на официална церемония при откриването на 12-та Международна конференция по клинична етика и консултация във Вашингтон, САЩ наградата за
клинична етика за 2016 г. беше връчена на проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, декан на факултет „Обществено здраве` на Медицинския университет - Плевен. Тази високо престижна и единствена по рода си награда в областта на клиничната етика се връчва за първи път на учен от Източна Европа и за трети път в световен мащаб. Наградата е посветена на проф. Ханс Йоаким Швагер за приноса му в поставяне на основите на клиничното етично консултиране в Европа.


От Редколегията на сп. „Социална медицина`


Full Text


References

Aleksandrova, S. Survey on the experience in ethical decision-making and

attitude of Pleven University hospital physicians towards ethics consultation.

Medicine, Health Care and Philosophy. Euro J, 2008, v.11, 1, 35-42.

Aleksandrova, S. Experience in ethical decision-making and attitude of

Regional hospital physicians towards ethics consultation. In: Clinical Ethics

Consultation: theories & methods – implementation – evaluation. J. Schildmann,

J. Gordon & J. Vollmann (eds.). England, Ashgate, 2010, 175-187.

Александрова-Янкуловска С. Клинична етична консултация, София:

Български кардиологичен институт; 2015. ISBN 978-619-7184-02-0
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i1.1713

Refbacks

Font Size


|