Scientific Online Resource System

Social Medicine

Българската медицина в Средновековието

M. Георгиев

Abstract

Из „Старобългарската медицина` от Минчо Георгиев, Академично изд. „Проф. М. Дринов`, 2011, 180 с. (продължение в следващия брой)

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i1.1723

Refbacks

Font Size


|