Scientific Online Resource System

Social Medicine

Смъртност, свързана с употребата на наркотици

Г. Шопов

Abstract

Една от основните задачи на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН)е да предостави на ЕС и неговите държави членки фактическа картина на европейските проблеми с наркотиците, като
един от основните е смъртността, свързана с употребата на наркотици.


Full Text


References

Европейски доклади за наркотиците за 2012, 2013 и 2014 г., Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

Годишни доклади по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България за 2012, 2013 и 2014 г., Национален фокусен център за наркотици и наркомании
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2.1834

Refbacks

Font Size


|