Scientific Online Resource System

Social Medicine

Разходи за здраве от джоба на домакинствата в България (първо съобщение)

Б. Ивков, П. Попиванов, Д. Драганов, З. Tонева

Abstract

Значимостта на проблемите, свързани с величината и достоверността на разходите за здраве от джоба на домакинствата поставят въпроса и за търсене на нови, по-адекватни и по-сигурни методи за регистрацията им. Точността на подобно измерване е важна както от гледна точка на бюджетите на домакинствата, така и от гледна точка на възможностите за анализ и оценка на политиките в областта на здравеопазването.

Full Text


References

Здравеопазване 2015. Кратък статистически справочник, НЦОЗА, с. 12

НСИ. Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г.

Том 1 Население, книга 4. Домакинства. София, НСИ, 2012.

Проект на анализа на състоянието на финансирането на здравеопаз-

ването в България. Декември, 2014 г. Финансиране на здравния сектор

в България. Програма за консултантски услуги, стр. 182.

Система на здравни сметки. Методологични бележки. www.nsi.bg/ sites/default/files/files/metadata/Zdr_1_Methodology.pdf

Стиглиц, Д. (2014) Цената на неравенството. Как днешното разделено

общество застрашава бъдещето ни. Изд. „Изток-Запад”, София.

Уилкинсън, Р., К. Пикет. (2014) Патология на неравенството. Защо

равенството прави обществата по-силни. Изд. „Изток-Запад”.

Bradshow, J., E. Mayhew. The Measurment of Extreme Poverty, Second

Draft Final Report. The Univ of York, Social Policy Research Unit, 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2.1847

Refbacks

Font Size


|