Scientific Online Resource System

Social Medicine

„Бялата кутия`

Б. Давидов

Abstract

Бележка на гл. редактор.

Разглежданите въпроси са значими и определено дискусионни не само пред погледа на бавно реформиращо се българско здравеопазване, но и за различните видове здравни системи в Европа. Проф. Божимир Давидов е автор на много статии, студии и монографии в областта на здравната икономика, болничната икономика, маркетинга в здравеопазването и моделирането на здравните икономически процеси. Тази статия представя негови становища от статии, публикувани през последните години във вестниците „Капитал`, „Дневник`, „Труд` и сп. „Социална медицина`. Статията публикуваме без рецензиране.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3%2F4.2142

Refbacks

Font Size


|